Birtakım Kaynak Metinler

Çeşitli alt başlıklarda kategorize edilmiş metinler.

İnsan Üstünlükçülük

<


Jacques Ranciére

<


Giorgio Agamben 

<


Walter Benjamin

<


John Hollaway

<


Silvia Federici

<


İdeoloji, Politika, Özne, Temsil Üstüne Eleştirel Metinler

<


Sanat, Direniş, Devrim (Avangard, Proletkült, Sitüasyonist Enternasyonal, …)

<


Yeni Materyalizm

<


Raymond Williams

<


Demet Şahende Dinler

<


Sibel Yardımcı

<


Jason Read

<


Slavoj Žižek

<


Luce İrigaray

<


Pierre Bourdieu

<


John Berger

<


McKenzie Wark

<


Néstor García Canclini

<


Aleksandr Bogdanov

<


Anton Pannekoek

<


Dario Azzellini

<


Félix Guattari

<


Seks İşi, Seks İşçiliği

<


John Bellamy Foster

<


İran Devrimi

<


Dinler ve Komünleri

<


Paris Komünü

<


İşçi Sınıfı

<


Çalışma Mitolojisi, İşin Reddi

<


Patriyakarya ve Feminist Mücadele

<


Sosyal Demokrasi ve Marksizm Hattı ile Kadın Hareketi ve Feminizm Hattı Arasındaki Çatışmalar ve İlişkiler Bağlamında Birtakım Kaynaklar

<


Toplumsal Mücadelelerde Kadınlar

<


Sol Heterodoksi ile Feminizm ve LGBTİ+ Hareketi Arasındaki Çatışmalar ve İlişkiler Bağlamında Birtakım Kaynaklar

<


Transfeminizm, LGBTİ+, Kuir Teori

<


Feminizmler Arası Çatışmalar ve Polemikler

<


Rojava

<


İnternet Çağında Emek ve Mülkiyet İlişkilerine Dair Kapitalist Sorunlar ve Radikal Çözümler

<


Siyah Hareket

<


Ekolojik Krizler, Radikal Ekoloji

<


Toplumsal Sistem ve Akıl Sağlığı

<


Kimlik, Kültür, Hegemonya

<


Pandemi

<


Manifestolar

<

Emeğin Özyönetimleriyle Devleti Çözen Devrim Olgusu ile Devlet İdaresini Güçlendirmeye Dayalı “Devrimcilik” Olgusu Ayrımı Üstüne

<
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
insan üstünlükçülük  

Jean Baudrillard – Hayvanların Sessizliği | Çeviri: Derya Yılmaz

Michel Serres – Parazit |Çeviri: Elçin Gen

Will Kymlicka – İnsan Üstünlükçülüğü: Hayvan Hakları Aktivistleri Neden Hâlâ “Solun Kimsesizleri”? | Çeviri: Efehan Kök

Peter W. Travis – Dil Şölenleri: Aisopos’un Hayvan Dilleri ve Kuzuların Sessizliği | Çeviri: Elçin Gen

Jacques Ranciére

Jacques Ranciére’le Röportaj

(Todd May, Benjamin Noys, Saul Newman)

Mücadele Her Zaman Yereldir: Demokrasi, Anarşizm ve Günümüzde Radikal Siyaset | Çeviri: Sercan Çalcı

SKOP/ARŞİV: Jacques Rancière Yazıları

Yeni Dünyaların Keşfi

Mallarmé: Sirenlerin Politikası

Postmodern Kopuş Diye Bir Şey Yok

İsyanın Gerçekçiliği İmkânsızı İster

[Röportaj] Jacques Rancière – İsyan ve Otonominin Tekilliği

[Söyleşi] Jacques Rancière: “Maskesi altında hâkim sınıflar iktidarının gerçekliğinin icra edildiği aldatıcı bir demokratik yüz yoktur. Bu iktidarın doğrudan araçları olan temsilî kurumlar vardır.”| Çeviri: Haldun Bayrı

Jacques Rancière – Uyuşmazlığın Takdimi (2003) | Çeviri: Mustafa Demirtaş

Jacques Ranciere: Halk Bir İnşadır | Çeviri: Murat Erşen

Birinci Bölüm

Ikinci Bölüm

Giorgio Agamben

Giorgio Agamben – Din Olarak Kapitalizm | Çeviri: Ali Artun

Giorgio Agamben – Düşünce Umutsuzluğa Düşme Cesaretidir

Çeviri: Ayşe Boren

Giorgio Agamben – Hareket | Çeviri: Serhat Celâl Birdal

Giorgio Agamben – Eksiltili Bir İktidar Teorisi İçin |Çeviri: Abdurrahman Aydın

[Nicos Poulantzas Enstitüsü ve SYRIZA Gençlik Örgütünün davetlisi olarak 16 Kasım 2013’te Atina’da yaptığı konuşma]

Giorgio Agamben – Hukuk Devletinden Güvenlik Devletine | Çeviri: Haldun Bayrı

Giorgio Agamben – Potansiyellik Üzerine | Çeviri: Serhat Celâl Birdal

Giorgi Agamben – Biz Mülteciler | Çeviri: Emre Koyuncu

Walter Benjamin

Walter Benjamin – Din Olarak Kapitalizm | Çeviri: Akın Sarı

Walter Benjamin – Tarih Kavramı Üzerine

John Hollaway

John Hollaway – Ret Çığlığından Güç Çığlığına: İşin Merkeziliği |Çeviri: Şükrü Alpagut

John Holloway – Küresel Sermaye ve Ulusal Devlet | Çeviri: A. Serkan Mercan

John Holloway – Elveda Sermaye

| Çeviri: Ayşe Boren, Derya Yılmaz

John Holloway – Kapital’i okumak: İlk Cümle ya da Kapital Zenginlikle Başlar, Metayla Değil

John Hollaway – İktidar ve Devlet | Çeviri: Haşim Kılıç

John Holloway’in Nisan 2015’de düzenlenen “Kapitalist Moderniteye Meydan Okumak II” başlıklı Hamburg Konferansı’nda yaptığı sunum: Dördüncü Dünya Savaşı’nı Nasıl Kazanırız? Kürtlere ve Zapatistalara Övgü

Silvia Federici

Silvia Federici – Feminizm ve Ortak Olanlar Politikası | Çeviri: Nalan Kurunç

Silvia Federici – Her Kadın İşçidir

Silvia Federici – Kadınlar Toprak Mücadeleleri & Müştereklerin Yeniden İnşası | Çeviri: Canan Tanır & Öykü Tümer

Silvia Federici — Tamamlanmamış Feminist Devrim

Silvia Federici – 50. Yılında Margaret Benston’ın “Kadınların Kurtuluşunun Ekonomi Politiği” Makalesine Dair [Margaret Benston – Kadınların Kurtuluşunun Ekonomi Politiği (1969) ]

Silvia Federici & Camille Barbagallo – Bakım İşi ve Müşterekler

[Söyleşi] Silvia Federici:

Yeniden Üretim Krizi ve Yeni “Yasadışı” Proletaryanın Doğuşu | Söyleşi: Francesca Coin

Silvia Federici – Cadılar, Cadı Avı ve Kadınlar
Birinci Bölüm:
İkinci Bölüm:

Silvia Federici –Proletaryadan Kognitaryaya, İşçi Sınıfından Çokluğa | Çeviri: Elçin Gen

İdeoloji, Politika, Özne, Temsil Üstüne Eleştirel Metinler

James Martel – Walter Benjamin’in Düşüncesi Üzerine Notlar: Anti-fetişizm | Çeviri: Mehmet Odabaşı


Asad Haider – Tükenmişlik ve Özgürleşme | Çeviri: Mustafa Çağlar Atmaca & Emir Aydoğan

Pierre Bourdieu – Entelektüel Kibir | Çeviri: Derya Yılmaz Pierre Bourdieu – Entelektüel Kibir | Çeviri: Derya Yılmaz ​

Eylem Canaslan – Yabanın İhtiyatı: Spinoza’da Tutkular ve Politika

Jessica Loudis – Stuart Hall’un Hayalindeki Sol’a İhtiyacımız Var | Çeviri: Müleyke Barutçu ​

Jan – Özneyi Ararken Karşılaşılabilecek Bir Sürpriz Var​

John Holloway – Soyut Emeğin Krizi Biziz | Çeviri: Selen Göbelez ​

Sanat, Direniş, Devrim (Avangard, Proletkült, Sitüasyonist Enternasyonal, …)


Guy Debord – Mücadeleyi Farklı Cephelere Yaymak: Politikada ve Sanatta Yeni Eylem Biçimleri ve Sitüasyonistler | Çeviri: Kaya Özsezgin, Elçin Gen

Aleksandr Bogdanov– Proleter Kültürü | Çeviri: Elçin Gen

Lynn Mally – Proletkült Hareketinin Kökenleri | Çeviri: Akın Terzi

Georgi Plehanov – Sanat ve Toplumsal Hayat | Çeviri: Elçin Gen


Mustapha Khayati, Provos – Proletaryadan PROVOtaryaya: Hollanda’nın Provokatörleri | Çeviri: Ayşe Boren, Ali Ersan Karadeniz

San Francisco Diggers – Mülkiyete Son: San Francisco Diggers’ın Özgür Şehri | Çeviri: Ayşe Boren

Solvognen – Özgür Christiania Cumhuriyeti ve Solvognen | Çeviri: Derya Yılmaz

Samantha Christiansen, Stuart Christie – Britanya Karşı-Kültür Hareketi ve Öfkeli Tugay | Çeviri: Ayşe Boren, Derya Yılmaz

Charity Scribner, Thomas Elsaesser – Alev Almış Binalar: Sitüasyonist Enternasyonal ve Kızıl Ordu Fraksiyonu | Çeviri: Ayşe Boren

Félix Guattari, Collectivo A/Traverso – Komünizm Genç ve Güzeldir: Kızıl Bolonya’nın Özgür Sesi Radyo Alice | Çeviri: Ayşe Boren, Elçin Gen

Jan-Henrik Friedrichs, Geronimo – İktidar Sizinse, Geceler Bizim: Batı Berlin İşgalevi Hareketi | Çeviri: Ayşe Boren, Elçin Gen

Adam Weissman, ELF – Yeryüzü Savunmasında Taviz Yok: Earth First!’ten Earth Liberation Front’a, Radikal Ekoloji | Çeviri: Akın Terzi

Julia Ramírez Blanco – Asfaltın Altında Orman Var: Sokakları Geri Al! | Çeviri: Derya Yılmaz

Mara Catherine Kaufman –Enternasyonalden Entergalaktiğe: Zapatist Karşılaşmalar | Çeviri: Akın Terzi, Elçin Gen

Alessandro Zagato – Zapatizm’in Poetiği ve Estetiği: Marcos’un Vedası | Çeviri: Derya Yılmaz

Will Bradley – Sanat ve Toplumsal Değişim | Çeviri: Ayşe Boren, Elçin Gen

John Hutton – José Clemente Orozco ve Meksika Devrimi | Çeviri: Ayşe Boren

Burak Üzümkesici – Köksüz Bir Estetiğe Karşı: Devrim İçin Hareket Tiyatrosu

Eva Cockfort, Mono Gonzales – Venceremos: Şili Halkının İlk Golü | Çeviri: Elçin Gen

Amilcar Cabral – Kültür, Sömürgeleştirme ve Ulusal Kurtuluş | Çeviri: Elçin Gen

Edward Alpers – Mozambik Bağımsızlık Mücadelesinde Sanat ve Kültürel Direniş | Çeviri: Elçin Gen

Irmgard Emmelhainz – Üçüncü Dünyacılıktan İmparatorluğa: Jean-Luc Godard ve Filistin Sorunu | Çeviri: Ayşe Boren

Susan Buck-Morss – Devrimci Zaman: Öncü Parti ve Sanatsal Avangard | Çeviri: Ayşe Boren

Gerald Raunig – Paris Komünü’nden Küreselleşme Karşıtı Harekete, Sanat ve Devrim | Çeviri: Elçin Gen

Yeni Materyalizm

[Söyleşi] Rosi Braidotti – Feminizm, Irkçılık Karşıtlığı ve Faşizm Karşıtlığının Temellerini İzleyen Radikal Bir Dönüşüm Gerekli | Çeviri: Başak Almaz

Yigitalp Ertem – Braidotti, Biyopolitiğin Ötesi 

Karen Barad ile Söyleşi: Madde Hisseder, Konuşur, Acı Çeker, Arzular, Özler ve Anımsar | Çeviri: Nalan Kurunç, Öznur Karakaş

Karen Barad – Hiçliğin Ölçütü Nedir? | Çeviri: Umut Kesikkulak 

[Söyleşi] Donna Haraway: Çağımızın Kargaşası Kaçınılmaz Değil | Çeviri: Özde Çakmak

[Söyleşi] Donna Haraway – Akrabalık | Çeviri: Özde Çakmak

Donna Haraway – Siborg Manifestosu (1) | Çeviri: Billur C. Yılmazyiğit

Donna Haraway – Siborg Manifestosu (2) | Çeviri: Billur C. Yılmazyiğit

Elizabeth Grosz ile Söyleşi: Kayda Değer Farklar | Çeviren: Nalan Kurunç

Düzelti: Banu Eryılmaz & Son Okuma: Evren o. Yurttaş

Elizabeth Grosz – Bedenleri Yeniden Düşünmek | Çeviri: Oğuz Karayemiş

Raymond Williams

Raymond Williams — İşçi Sınıfı Kültürü | Çeviri: Uygur Kocabaşoğlu

Raymond Williams —Hegemonya Nedir? | Çeviri: Elçin Gen

Raymond Williams — Her Türlü Üretim Maddidir | Çeviri: Elçin Gen

Raymond Williams — Modernizm Ne Zamandı?| Çeviri: Taciser Ulaş Belge

Raymond Williams —Yansımadan Dolayıma, Sanat ve Gerçeklik | Çeviri: Ayşe Boren, Elçin Gen

Raymond Williams — Marx, Marksizm, Kültür Kuramı | Çeviri: Uygur Kocabaşoğlu

Raymond Williams — Ortak Bir Kültürün Gelişmesi | Çeviri: Uygur Kocabaşoğlu

Demet Şahende Dinler

Demet Ş. Dinler – İşçinin Varlık Problemi

Demet Ş. Dinler – Örgütleyicinin Zihni Nasıl Çalışır?

Demet Ş. Dinler – Ranciere’in Cahil Hoca’sıyla Bir Diyalog

Sibel Yardımcı

Sibel Yardımcı – Ne O! Ne Bu! Ne Şu! Queer Kuramı ve Kimliksizleşme

Sibel Yardımcı – Yabanarısı ve Orkidenin Aşkı

Sibel Yardımcı – Başka Türlü Bir Aşk: Hakikat, Kendilik, Cinsellik

Sibel Yardımcı — Hepimiz Likeniz! Feminist Yaşam ve Dünyayla Akrabalık

Jason Read

Jason Read –Deleuze ve Guattari’yi Marksist/Spinozacı olarak Okumak | Çeviri: Eser Kömürcü

Jason Read – Deleuze ve Guattari’nin (Kapitalizm Konusunda) Yanlış Anladığı Şey | Çeviri: Serap Güneş & Nalan Kurunç

Jason Read – Althusser Etkisi: Felsefe, Tarih ve Zamansallık

Jason Read – Felsefe İş Başında: Agamben Üzerine Birkaç Not | Çeviri: Nalan Kurunç

Jason Read – İş ve Prekarite” için kısa özgün bir çeviri-yorum

Jason Read – Duygulanımsal Emek Bileşeni | Çeviri: Öznur Karakaş

Jason Read – İlk Birikim: Kapitalizmin Şansa Bağlı Kuruluşu | Çeviri: Hüsamettin Çetinkaya

Jason Read – Öznellik Üretimi | Çeviri: Hüsamettin Çetinkaya

Jason Read – Kökeni Radikalleştirmek

Jason Read – Borç: Marx ve Graeber’in Köken Hikâyeleri | Çeviri: Mehmet Fahrettin Biçici

Jason Read – Üniversite Deneyimi: Neoliberalizm Müştereklere Karşı | Çeviri: Emir Aydoğan

Jason Read – Tersine Dünyada Marx

Slavoj Žižek

Slavoj Žižek – Cinselliğin Politikası (Olmaz) | Engin Kurtay
I https://t.co/KmxvM5XwHP

II https://t.co/FFZEqoafP2

III https://t.co/cFqVzhVNIv

IV https://t.co/U6Kdjf2f4X

Slavoj Žižek – Robespierre ya da Terörün ‘İlahi Şiddet’i

Slavoj Žižek – Günümüzde Hegelci Olunabilir mi? | Çeviri: Işık Barış Fidaner

Slavoj Žižek – Materyalist Bir Teolojiye Doğru

Luce Irigaray

Luce Irigaray – Aramızdaki Aşk |

Çeviri: Zeynep Direk

Luce Irigaray – Cemaatin Ebedi İronisi

Luce Irigaray — Kadınların Vatandaşlığı | Çeviri: Zeynep Direk

Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu – Halis Muhlis Sanat Aşkı | Çeviri: Elçin Gen

Pierre Bourdieu – Aydınların Anti-politik Siyaseti | Çeviri: Elçin Gen

Pierre Bourdieu – Sanatçının Hayatı | Çeviri: Elçin Gen

Pierre Bourdieu – Manet: Sanatta Kuralsızlığın Kurumsallaşması |

Çeviri: Elçin Gen

Pierre Bourdieu – Edebiyat Alanı, Meşruiyet ve Özerklik | Çeviri: Elçin Gen

Pierre Bourdieu – Entelektüel Kibir | Çeviri: Derya Yılmaz

Pierre Bourdieu – Özerkliğin Savunulması | Çeviri: Ali Artun

Liam Gillispie – Pierre Bourdieu: Habitus | Çeviri: Cevher Elgin

John Berger

John Berger – Kitle Gösterilerinin Tabiatı

John Berger – Dünyanın Büyük Yenilgisine Karşı | Çeviri: Derya Yılmaz

John Berger – Rosa Luxemburg’a Mektup |Çeviri: Osman Özarslan

John Berger – Küresel Hapishane | Çeviri: Yücel Göktürk

John Berger — Cahil ve Haydut | Çeviri: Işıl Bircan

John Berger ile Söyleşi – Sürekli Devrim Dergisi (1978)

McKenzie Wark

McKenzie Wark Çeviri Derlemesi

Mckenzie Wark – Tarihin Başkasının Zararına Sevinmesi | Çeviri: Gamze Boztepe

McKenzie Wark – Bogdanov’un Ütopyası: Kızıl Mars ve Proletkült | Çeviri: Cemal Yardımcı

[Söyleşi] McKenzie Wark: “Harabelerden yeni bir bina inşa etmemiz gerekiyor”

Néstor García Canclini

Néstor García Canclini – Halk, Gelenek, Modernlik: Popüler Olanın İnşası | Çeviri: Ayşe Boren

Néstor García Canclini – Ulus, Etnisite, Modernleşme: Popüler Kültür Çalışmalarında Antropolojik ve Sosyolojik Yaklaşımlar | Çeviri: Ayşe Boren

Néstor García Canclini – Pasaportları Kim Veriyor? Küreselleşme ve Çokkültürcülük Çağında Uluslar ve Sanat| Çeviri: Derya Yılmaz

Néstor García Canclini – Kayıp Zamanın İzinde | Çeviri: Derya Yılmaz

Aleksandr Bogdanov

Aleksandr Bogdanov – İnsanlığın Organizasyonel Faaliyeti | Çeviri: Ayşe Boren

Maria Chehonadskih – Bogdanov’un Organizasyon Bilimi ve Sovyet Avangardı | Çeviri: Elçin Gen

Maria Chehonadskih – Emek, Sanat, Tarih: Lenin ile Bogdanov Arasında Sovyet Aydınlanması | Çeviri: Elçin Gen

Aleksandr Bogdanov – Proleter Kültürü | Çeviri: Elçin Gen

Aleksandr Bogdanov – Bilim ve İşçi Sınıfı | Çeviri: Örsan Şenalp

Aleksandr Bogdanov – Kızıl Yıldız (Bilimkurgu Roman)

Aleksandr Bogdanov – Kızılyıldız 2 (Mühendis Menni)

McKenzie Wark – Bogdanov’un Ütopyası: Kızıl Mars ve Proletkült | Çeviri: Cemal Yardımcı

Aleksandr Bogdanov – Tektolojiye Giriş (7 Bölüm) | Çeviri: Işık Barış Fidaner
1- https://t.co/vbp6NMf7pA

2- https://t.co/DkQikRXtFN

3- https://t.co/JH7Em1nZ09

4- https://t.co/dGZoGTlG5T

5- https://t.co/G1qqTUp1lF

6- https://t.co/BPzFCmoLXd

7- https://t.co/kgmklRjEYA

Anton Pannekoek

Anton Pannekoek — Marx ve Bakunin: Barışmaları İçin Çok mu Geç? / Çeviri: İbrahim Q

Anton Pannekoek – Parti ve Sınıf

Anton Pannekoek — İşçi Konseyleri Üzerine Mektup | Çeviri: Soner Torlak

Anton Pannekoek – Devlet Kapitalizmi ve Diktatörlük (1936)

Anton Pannekoek – Lenin’in Filozofluğu (Leninizm’in Felsefi Temeli Üzerine Eleştirel Bir İnceleme) [PDF]

Anton Pannekoek, “Yeni Orta Sınıf” (1909) & “Entelektüeller” (1935)

Anton Pannekoek – Dünya Devrimi ve Komünist Taktikler (1. ve 2. Bölüm) (1920)

Dario Azzellini

[Söyleşi] Dario Azzellini: O Yeşil Ağacın Söyledikleri

[Söyleşi] Dario Azzellini: Konuş Kolektif Hafıza

[Söyleşi] Azzelini ile ‘İşçi Denetimi Yoluyla Kapitalizmle Mücadele’ Üzerine

[Söyleşi] Dario Azzellini: Kapitalizmin “Afeti” ve Emek Mücadelelerinin Olanağı

Félix Guattari

Félix Guattari – Kadın Oluş | Çeviri: Sibel Yardımcı

Félix Guattari – Analitik-Militan Çalışma | Çeviri: Işık Ergüden

[Söyleşi] Félix Guattari – Ben Bir Fikir Hırsızıyım | Çeviri: Çağrı Uluğer ve Gözde Erdoğan

Félix Guattari – Devlet ve Otonomi | Çeviren: Oğuz Karayemiş

Félix Guattari – Sınıf Mücadelesi ve Otonomi | Çeviren: Oğuz Karayemiş

Félix Guattari – Demokratik Merkeziyetçilik ve Kendiliğindenlik | Çeviri: Nalan Kurunç

Félix Guattari – Faşizmin Mikropolitikası | Çeviri: Serhat Celâl Birdal


Félix Guattari – İktidar Oluşumlarının Ayrılmaz Bir Parçası Olarak Sermaye | Çeviri: Volkan Kocagül

Félix Guattari – Devrim | Çeviri: Kürşad Kızıltuğ

Maurizio Lazzarato – Ekonomi ve Öznelliğin Üretimi | Çeviri: Ecehan Alioğlu

Seks İşi, Seks İşçiliği

Orospu Manifestosu

Silvia FEDERİCİ – Bir “iş” Olarak Seks Üzerine (1975)

Laura AGUSTİN – İş Olarak Seks ve Seks İşi / Çeviri: Sarp Solakoğlu

Ana Lopes ve Callum Macrae – Seks İşçilerinin İhtiyacı Bir Sendika ve İşlerinin Suç Olmaktan Çıkarılması, Feministlerin Acıması Değil

John Bellamy Foster

John Bellamy Foster – Sanayi Devrimi Öncesinde Ekolojik Koşullar I | Çeviri: Hasan Ünder

John Bellamy Foster – Sanayi Devrimi Öncesinde Ekolojik Koşullar II | Çeviri: Hasan Ünder

John Bellamy Foster –

Sanayi Devrimi Öncesinde Ekolojik Koşullar III | Çeviri: Hasan Ünder

[Söyleşi] John Bellamy Foster: Ekoloji Bu Sistemin İçerisinde Kurtarılamaz

John Bellamy Foster & Brett Clark – 21. Yüzyılda Marx’ın Ekolojisi | Çeviri: Sevi Emek Önder

İran Devrimi

Nathan COOMBS – Marx ve Allah Arasında Ali Şeriati

Ali Mirsepassi-Ashtiani — İran’da Seküler Siyasetin Krizi ve Siyasal İslam’ın Yükselişi | Çeviri: Soner Torlak
Bölüm 1

Bölüm 2

Siyaveş Saffari – İran Devrimi’nde Mustazaf Yanlısı İki Söylem

Wisam Şaibi – İran Devrimi ve Foucault

Dinler ve Komünleri

Friedrich Engels – Komünist Koloniler

Jean-Luc NANCY – “Komünizm Kelimesi” / Çeviri: Selim Karlıtekin

Kenneth Rexroth – Komünalizm: Liberter Gelenek

Alphonse Esquiros – Halkın İncili (1840)

Volkan Yaraşır – Kolektif Halüsinasyon ve Kalpsiz Dünyanın Kalbi: Marksizm ve Din

Kenneth Rexroth – Gerrard Winstanley ve Kazıcılar

Volkan Yaraşır – Thomas Müntzer ve Alman Köylü Savaşları: Komün Rezervi, Devrimci ve Muhalif Bir Akım Olarak Din

George M. Shulman – Gerrard Winstanley

Terry Eagleton – İsa: Mesih mi Yoksa Bolşevik mi?

Gerrard Winstanley — ‘Kazıcılar’ Bildirisi: Toprak ve Özgürlük

Thomas Müntzer– Memmingenli Köylülerin Şartları

Jan Hus – İsimsiz Bir Keşişe Mektup

Maurice Pianzola – Thomas Münzer ve Köylüler Savaşı

Bernd Langer & Junge Welt – Başlangıçta Direniş Vardı: Thomas Müntzer | Çeviri: Semra Çelik

Ufuk Ali Kaftanlı – Thomas Müntzer ve Şah Kalender: Avrupa ile Anadolu’nun Sınıfsal Mücadele Ekonomi-Politiği Üzerine Bazı Değerlendirmeler

Michael Roberts – Münzer’in Ekonomisi

Kâzım Özdoğan | Bir Özgürlük Teolojisinin İmkanları Üzerine

(Sayı : 250 – Şubat 2010)

Tarkan Tufan – Karmatiler/ İslam’ın Komünist Yorumu

Paris Komünü


Önder Kulak – Marx ve Paris Komünü: Bugüne Notlar

Paris Komünü’nün Hayatta Kalışı: Kristin Ross ile Söyleşi


[Söyleşi] Kristin Ross – Bir Saray Yakmak ve Kamusal Güzellik

Nazan Maksudyan – Komün’ün Hâlâ Yazılmakta Olan Hikâyesi

Ernest Belfort Bax — Paris Komünü’nde Yerel Yönetim | Çeviri: Soner Torlak

Pierre Vésinier (editör) — Paris Libre (12 Nisan – 24 Mayıs 1871) | Çeviri: Diyar Saraçoğlu

Jan – Gün Geçtikçe Yeniden Yeşeren Tahayyül


Jerome Roos – En Sonunda Yeniden Keşfedilmiş Siyasal Biçim | Çeviri: Gamze Boztepe

Mitler, Kehanetler, “Gerçek Hareket”, Teori ve Kimlik Ekseninde İşçi Sınıfı ve Sendikalar Üstüne Açık Marksizm, Sol Komünizm, Liberter Sosyalizm ve Anarşizm çerçevesinde eleştirel metinler

Harry CLEAVER – İşçi Sınıfı

Harry Cleaver – Marksist Teoride Sınıf Perspektifinin Alt Üst Oluşu | Çeviri: Akın Sarı

Peter Bell ve Harry Cleaver – Bir Sınıf Mücadelesi Teorisi Olarak Marx’ın Kriz Teorisi | Çeviren: Münevver Çelik

Richard GUNN – “SINIF” ÜZERİNE NOTLAR / Çeviri: İlker Kabran

Werner BONEFELD – İlksel Birikimin Sürekliliği / Çeviri: Olgu Karan

Richard B. LEE – İlkel Komünizmin Gizemini Çözmek / Çeviri: Özgür Yakupoğlu

Kapitalizm ve Kriz | Marksizm ve Kriz Teorisi – Simon Clarke

Sendikalar işçi sınıfının çıkarlarını savunuyor mu?

EKA Metinleri – Tarihsel olarak sendikalar ve yakın dönemdeki sınıf mücadesi dinamiklerini anlamak

Sendikalar: Dünün İşçi Örgütleri, Bugün Sermayenin Araçları

Libcom Derlemesi – Sendikalar: Bir Giriş

Sendikaların Yapısal Krizine Karşı Radikal Bir Alternatif: Sendikalizm – Cem Gök

International Communist Tendency – Yeni Sınıf Bileşimi, Yeni Mücadeleler Çeviri: Mert Arslan

Çalışma Mitolojisi, İşin Reddi

M. Felo – Isi Neden Yok Etmeliyiz?

Libcom Derlemesi – İș

Maurizio LAZZARATO – Bir Başlangıç İçin Sonuçlar: İşin Reddinden Yola Çıkmak / Çeviri: Şule Çiltaş

Krisis Grubu – Emeğe Karşı Manifesto | Çeviri: Ayşe Boren, Elçin Gen

Görünmez Derlemesi – İş Mitolojisi | Çeviri: Gamze Boztepe

Emek Erez – Neden Daha Az Çalışmak Hakkında Düşünmüyoruz?

Patriyakarya ve Feminist Mücadele

Christine Delphy – Patriyarkanın Ekonomi Politiği

Chimamanda Ngozi ADİCHİE – Hepimiz Feminist Olmalıyız | Çeviri: Merve Kumsal Erem & Duygu Aytaç

Andrea DWORKİN – Gece ve Tehlike, Geceyi Geri Al!

Ebru VOYVODA – “Evin Ekonomisi” ve Feminist İktisat

George Souvlis – Kathi Weeks: Feminizm ve İşin Reddi

Margaret Benston – Kadınların Kurtuluşunun Ekonomi Politiği (1969)

Gülnur Acar-Savran – Kadınların Emeğini Görünür Kılmak: Marx’dan Delphy’ye Bir Ufuk Taraması

[Söyleşi] Gülnur-Acar Savran: Erkeklik Krizi Yok, Patriyarka Hâlâ Çok Güçlü

Gülnur Acar-Savran – %99 İçin Feminizm Manifestosu Üzerine

Gülnur Acar-Savran – Bakım/toplumsal Yeniden Üretim Krizi ve Ötesi

Aya Gruber – Yol Ayrımında Hapishane Feminizmi | Çeviri: Melda Yetkin

[PDF Arşivleri]

Kadın Özgürlük Gücü Kadın Kitaplığı

Kadın Kitaplığı

Sosyal Demokrasi ve Marksizm hattı ile Kadın Hareketi ve Feminizm hattı arasındaki çatışmalar ve ilişkiler bağlamında birtakım kaynaklar

Flora Tristan – Kadınlar: Riayet mi Direniş mi? (1843)

6 Nisan 1882: Rose Schneiderman: “İşçinin ekmeği olmalı ama aynı zamanda gülleri de…”

Hande Sakarya – 10 Ekim 1903: Kadınların Sosyal ve Politik Birliği (Women’s Social and Political Union-WSPU) kuruldu


Rosa Luxemburg – Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkı ve Sınıf Mücadelesi

Heidi Hartmann – Marksizm ve Feminizmin Mutsuz Evliliĝi

Lise VOGEL – Marksizm & Feminizm: Mutsuz Evlilik, Deneme Ayrılığı Veya Başka

Çiğdem ÇIDAMLI – Bir Ayrışma & Bütünleşme Öyküsü: 8 Mart, II. Enternasyonal

Ece Kocabıçak & Selin ÇAĞATAY – Feminizm ve Marksizm: Kırk Yıllık İhtilaf

1910 Kopenhag Kadın Sosyalist İşçiler Kongresi Kararları | ingilizce özet (pdf):

Andrea D’Atri – Clara Zetkin: Kadın işçilerin büyük örgütçüsü |

Çeviri: Süreyya Özgör

[Kısa Biyografi] Mücadelenin olduğu her toprak parçasına ayak basmış bir Süfrajet: Sylvia Pankhurst

Temma Kaplan – Uluslararası Kadınlar Gününün Sosyalist Kökenleri Üzerine | Çeviri: Yıldız Temürtürkan

Toplumsal Mücadelelerde Kadınlar

6 Nisan 1882: Rose Schneiderman: “İşçinin ekmeği olmalı ama aynı zamanda gülleri de…”

Aslı Polat — Paris’in Kadın Komünarları

Paris Komünü’nden Özgürlüğe Kanat Çırpış: Louise Michel

Ne Af Diledi Ne de Uzlaştı: Paris Komünü Devrimcilerinden Nathalie Lemel

Nic Maclellan – Louise Michel

Jinha Derlemesi – Barikatları, Orduları ve Devrimleriyle Direnen Kadınların Tarihinden Bir Kesit

Birinci Bölüm: Paris Kadınları

İkinci Bölüm: Mujeres Libres

Üçüncü Bölüm: 1916 Kadınları

Dördüncü Bölüm: Zapatista’nın ‘Compañera’ları

Beşinci Bölüm: Benin, Newyork, Petrograd, Nijerya, Vietnam, Nikaragua

5 Ekim 1789, Kadınların Versay Sarayına Yürüyüşü

Rus Devrimi’ni Başlatan Kadın Yürüyüşü

Sol Heterodoksi ile Feminizm ve LGBTİ+ Hareketi Arasındaki Çatışmalar ve İlişkiler Bağlamında Birtakım Kaynaklar

Anarkafeminist Manifesto 1.0 | Çeviri: Şafak Altan – Simten Coşar

Patrick Cuninghame – Feminizm ve Otonomculuk Arasındaki İlişki
| Çeviri: Gamze Boztepe
Birinci Bölüm:
İkinci Bölüm:

Leopoldina FORTUNATİ – Mücadeleyi Öğrenirken: İşçicilik* ile Feminizm Arasında | Çeviri: Serap Güneş

Jordan Kisner – Karantina Ekonominin Kadınları Nasıl Sömürdüğünü Gösterdi (Federici Bunu Zaten Biliyordu) | Çeviri: Özde Çakmak 


ICC – Dünya Kadınlar Günü: Kadının Ezilmişliği Sorununu Yalnızca Komünist Toplum Çözebilir

Transfeminizm, LGBTİ+, Kuir Teori

Geçmişten 7 Örnekle LGBTQ Tarihçesini Keşfetmek

İki Ruhlu İnsanlar Hakkında Bilmeniz Gereken Sekiz Şey

Sylvie TOMİLİLLO – Kuir (queer): Bu Normal Değildir! / Çeviri: Çeviri Eylem

[Söyleşi] Judith Butler öfkemizi yeniden şekillendirmemizi istiyor | Çeviri: Gaye Polat

Judith Butler – Yaralanabilirlik, Şiddet ve Direniş Üzerine Tekrar Düşünme | Çeviri: Sofi Farazande ve Güney Işık Tombak

Birinci Kısım

İkinci Kısım

Cinsiyet Belası’ndan Feminist Bir Yaşam Sürmeye: Sara Ahmed’in Judith Butler’la söyleşisi | Çeviri: İpek Tabur

Judith Butler – Olumsal Temeller: Feminizm ve Postmodernizm Sorusu | Çeviri: Zeynep Direk

Cogito Dergisi’nin ‘Yaralanabilirlik’ Dosyası için Judith Butler’la Söyleşisi

Ali Aligül Arıkan – Amargi’deki Erkek

Ali Aligül Arıkan & Gülkan Noir – 2012 İstanbul Amargi Feminizm Tartışmaları: Transfeminizm (Giriş)

Transfeminist Manifesto | Çeviri: Ali Aligül Arıkan

Paul B. Preciado – Devrim Hipotezi (1):

Mesele Kim Olduğumuz Değil, Neye Dönüşmek İstediğimiz | Çeviri: Kerem Eksen

Paul B. Preciado – Devrim Hipotezi (2): 2020 Bitmez | Çeviri: Siren İdemen

Paul B. Preciado – Devrim Hipotezi (3): Neofaşist Dönüşümün Laboratuarları

| Çeviri: Kerem Eksen

Feminizmler Arası Çatışmalar ve Polemikler

Jemima Repo – Toplumsal Cinsiyet Öğretisinden Çıkmak*


Joanne Conaghan – Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Trans Tartışmaları | Çeviri: Büşra Uyar

Sophie Lewis – SERF ve TERF: Bazı Kötü Maddecilikler Üzerine Notlar

Damla Karagöl – Feminizm ve Kuir Hareketin Mutsuz Evliliği

Sibel Yardımcı – Trans.Candır

Alev Özkazanç – Toplumsal Cinsiyet Belası: Trans vs TERF Tartışması Üzerine Düşünceler

Rojava

Hikmet Acun – Rojava Devrimi ve Türkiye Solu

[Söyleşi] Hikmet Acun: Rojava Devrimi ve Kürt Devrimci Hareketi Nereye Gidiyor?

Ferîk Özgür – Rojava’da Devrim ve Demokratik Komünal Ekonomi (Temmuz 2020)

Ferîk Özgür – Devlet ve Demokrasi Üzerine Düzenlenmiş Notlar

İnternet Çağında Emek ve Mülkiyet İlişkilerine Dair Kapitalist Sorunlar ve Radikal Çözümler

Richard M. Stallman ile Görüşme (Mayıs 2001): “Bugün telif hakkı kamu aleyhinde ve yayıncılar yararına bir kısıtlama. Yayıncılar küçük sadakalar vererek yazar/sanatçıların kamu aleyhine onlara vereceği desteği satın alıyorlar.” | Çeviri: Işık Barış Fidaner

Şahin Artan – “Bilgi” ve “Mülkiyet” Olarak Nem Ağacı

Kod ve Us: Fikri Mülkiyet – Eleştirel Bir Bakış

Kapitalizm ve İnternet – Mick Brooks | Çeviri: Berkay Özbek

Jacob Levich – Bill & Melinda Gates Vakfı (BMGV)

Isabelle Graw — Özel Mülkiyet Koşullarında Temellük Sanatı | Çeviri: Ayşe Boren

Bülent Somay – Midas Dokunuşu: Metayı Hediyeye Çevirmek

Sci-Hub Kurucusu Alexandra Elbakyan ile Söyleşi: Bilgiyi Özgürleştirmek

Alexandra Elbakyan ile Söyleşi: Yaygınlaştırın, duymayan kalmasın!

Aaron Swartz Derlemesi –

Savaşmaya Değer

Örgü Ağlar 
André Staltz – Web Ölüyor, Ancak Örgü Ağları Onu Kurtarabilir | Çeviri: Diyar Saraçoğlu

Jeffrey Andreoni – Sarantaporo Sakinleri KBY Kablosuz Örgü Ağı Aracılığıyla Kırsal Yunanistan’da Müşterekleri Yaratıyor | Çeviri: Diyar Saraçoğlu

[Rehber] Freifunk Hamburg Topluluğu – Kendi Kablosuz Meshnet’inizi Nasıl Yaparsınız? | Çeviri: Sevgi Baysal

Kozan Demircan – Özgür İnternet Meshnet

Siyah Hareket

Siyah Güzeldir (PDF)

Kara Panter Partisi’nin Çok Irklı Anti-faşizmi

Bütün İktidar Halka: Kara Panter Estetiğinde Siyah Gücü

Kara Panter Partisi Programı

Gettoyu Savunmak: Kara Panter Partisi’nde Mekân ve Kentsel Politika

Jean Genet – İtham Ediyorum (1 Mayıs Kürsü Konuşması, 1970) | Çeviri: Sosi Dolanoğlu

[Söyleşi] Jean Genet – Siyah İsyanın Kızılları: Siyah Devrimci Hareket ve Kara Panterler | Çeviri: Siren İdemen

Zapantera-Negra: Kara Panterler ile Zapatistlerin Buluşması

Özsavunmadan halkın haklarına: Kara Panter Özsavunma Partisi

Özsavunma Sanatı: Kara Panterler ve Karşı-Kültür

Ekolojik Krizler, Radikal Ekoloji

Derrick Jensen – Daha Kısa Duşları Unutun Gitsin! | Çeviri: İnan Mayıs Aru

Greta Gaard — Ekoloji ve Romantizm Kültü | Çeviri: Esra Çelik
Birinci Bölüm:
İkinci Bölüm:

Adam Weissman – Yeryüzü Savunmasında Taviz Yok: Earth First!’ten Earth Liberation Front’a, Radikal Ekoloji | Çeviri: Akın Terzi

[Söyleşi] John Bellamy Foster: Ekoloji Bu Sistemin İçerisinde Kurtarılamaz

Raúl Zibechi: İklim Krizi ve Anti-sistemik Hareketler

Paris Marx – İklim Değişikliği Sorununu Ancak Sınıf Savaşı Durdurabilir | Çeviri: Tual Şekercigil

Carmen Gonzalez – İklim Değişikliği ve Irksal Kapitalizm | Çeviri: Büşra Uyar

Toplumsal Sistem ve Akıl Sağlığı

Erdoğan Özmen – Depresyon Politik bir Sorundur Çünkü

Aylin Kuryel – Bezgin Ruhlara Kaldıraç

Mark Fisher – İşe Yaramaz | Çeviri: Koray Kırmızısakal

Mark Fisher – Akıl Sağlığı Neden Politik Bir Meseledir? | Çeviri: Koray Kırmızısakal

Cynthia Cruz – Tek Kesin Tedavi, Dünyayı Değiştirmek | Çeviri: Hayrullah Doğan

Jean-Paul Sartre – Hastalıktan Bir Silah Yapın!

Kimlik, kültür, hegemonya

Ulus Baker – Kimliği Yıkıp Parçalamak 

Razmig Keucheyan – Kültür Savaşı Nedir: Kültürel Hegemonya Kavramının Yanlış Kullanımları Üzerine | Çeviri: Akın Terzi 

Raymond Williams – Hegemonya Nedir | Çeviri: Elçin Gen 

William Crane – Kapitalizm, Kültür, Kimlik |  Çeviri: Ayşe Boren 

Marie Moran – Kimlik Kavramının Kültürel Materyalist Bir Tarihi | Çeviri: Ayşe Boren  

Michael Rectenwald – Kimlik Politikasındaki Sorun Ne? | Çeviri: Elçin Gen  

William Crane –  Kültürel Temellük Kavramındaki Özcülüğü Aşmak | Çeviri: Derya Yılmaz 

Mark Fisher – Vampirler Şatosundan Çıkmak | Çeviri: Koray Kırmızısakal 

Pandemi

Rob Wallace, Alex Liebman, Luis Fernando Chaves, Rodrick Wallace – COVID-19 ve Sermayenin Çevrimleri | Çeviri: Gamze Boztepe 

[Söyleşi] Rob Wallace – Kapitalist Tarım ve Covid-19: Ölümcül Bir Kombinasyon | Çeviri: Gamze Boztepe

Mihnea Tanasescu – Viral Politik Ekoloji | Çeviri: Bermal Küçük 

Michael Löwy – Ekolojik Kriz ve Pandemiye Dair Onbeş Tez

Jeff Sebo & Nico Stubler – Pandemi Riskini Azaltmak İçin Fabrika Çiftliklerini Hemen Şimdi Yasaklamalıyız | Çeviri: T. Gizem Soyergin  

Topluluğu – Uluslararası Ekonomi Hukuku & COVID-19 | Çeviri: Amine Nur Güran 

Paul B. Preciado – Koronavirüs ve Biyopolitika | Çeviri: Haldun Bayrı

İlk Bölüm:
İkinci Bölüm:

Avrupa Feminist Çalışma Grubu

(Roza Lüksemburg Vakfı) – Feminizm Şimdi | Çeviri: Fethiye Beşir-İletmiş

Manifestolar


Oswald de Andrade – Yamyam Manifestosu | Çeviri: Yusuf Enes Karataş


Aaron Swartz – Gerilla Açık Erişim Manifestosu | Çeviri: Işık Barış Fidaner


Emperyalizme Karşı Enternasyonalizm


Sosyalist Hasta Örgütü (SPK) Manifestosu


Tiqqun (Görünmez Komite) –Nasıl Yapmalı? | Çeviri: İnan Mayıs Aru

Emeğin Özyönetimleriyle Devleti Çözen Devrim Olgusu ile Devlet İdaresini Güçlendirmeye Dayalı “Devrimcilik” Olgusu Ayrımı Üstüne


Volkan Yaraşır – İşçi Sınıfının Doğrudan Eylem ve Doğrudan Demokrasi Pratiği: Sovyetler (1905-1917)


1917 Rusya Devrimi ve Bolşevik Karşı Devrim – Cem Gök


Jan — Devrim Üstüne Bir Değini


[PDF] Bolşevikler ve İşçi Denetimi (1917-1921)


Dicle Bozdağ – Almanya 1918-1923: Gerçekleşemeyen Konseyler Devrimi

Herman GORTER – Yoldaş Lenin’e Açık Mektup


Otto Rühle – Faşizme Karşı Mücadele Bolşevizme Karşı Mücadele ile Başlar

Werner Bonefeld – Kesinsizlik ve Toplumsal Otonomi | Çeviri: İlker Kabran

Henri Lefebvre – Bir Öz-yönetim Sosyolojisinin Öğeleri* | Çeviri: Hatice Pınar Şenoğuz

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s