Birtakım Metinler

Çeşitli alt başlıklarda kategorize edilmiş birtakım metinler. (Sayfa içeriği güncellenir.)

İnsan Üstünlükçülük

<


Jacques Ranciére

<


Giorgio Agamben 

<


Serbest Metinler

<


John Hollaway

<


Frankfurt Okulu

<


İdeoloji, İktidar, Politika, Özne, Temsil Üstüne Eleştirel Metinler

<


Sanat, Direniş, Devrim (Avangard, Proletkült, Sitüasyonist Enternasyonal, …)

<


Yeni Materyalizm

<


Raymond Williams

<


Postmodernizm, Neoliberalizm Üstüne Birtakım Metinler

<


Hukuk, Demokrasi

<


Psikanaliz ve Psikanalizle Kesişen Teoriler

<


Solda Felsefe Tartışmaları, Akımlar, İzlekler, Polemikler vs

<


Sanat, Estetik, Eleştiri

<


Pierre Bourdieu

<


John Berger

<


McKenzie Wark

<


Marksizmin Enkazı Altında Kalan Marx

<


Aleksandr Bogdanov

<


Tarihte ve Bilimde Parrhessia

<


Sömürgeci ve Sömürge Toplumlarda Teoriler, Mücadele Çelişkileri ve İktidar Stratejileri

<


Félix Guattari

<


Portreler

<


Faşizm Üstüne Birtakım Metinler

<


Türkiye

<


Tarihte Komünizm, Komünizmin Tarihi

<


Paris Komünü

<


İşçi Sınıfı

<


Çalışma Mitolojisi, İşin Reddi

<


Patriyakarya ve Feminist Mücadele

<


Sosyal Demokrasi ve Marksizm Hattı ile Kadın Hareketi ve Feminizm Hattı Arasındaki Çatışmalar ve İlişkiler Bağlamında Birtakım Kaynaklar

<


Toplumsal Mücadelelerde Kadınlar

<


Sol Heterodoksi ile Feminizm ve LGBTİ+ Hareketi Arasındaki Çatışmalar ve İlişkiler Bağlamında Birtakım Kaynaklar

<


Kesişimsel Feminizm, Transfeminizm, LGBTİ+, Kuir Teori, Seks İşçiliği

<


Feminizmler Arası Çatışmalar ve Polemikler

<


Rojava, Bakur, Rojhilat

<


İnternet Çağında Emek ve Mülkiyet İlişkilerine Dair Kapitalist Sorunlar ve Radikal Çözümler

<


Siyah Hareket

<


Ekolojik Krizler, Radikal Ekoloji

<


Toplumsal Sistem ve Mental Sağlık

<


Kimlik, Kültür, Hegemonya

<


Fabrika Çiftlikleri ve Salgın Hastalıklar

<


Manifestolar

<

Emeğin Özyönetimleriyle Kapitalist Devleti Çözen Devrim Olgusu ile Devralınan Kapitalist Devlet Denetimini Güçlendirmeye Dayalı “Devrim” Olgusu Ayrımı Üstüne

<

Özsavunma, Karşı Şiddet

<


Anarşizme İlişkin Birtakım Metinler

<


Örgütlenme (Şartlar, Gereklilikler, Sorunlar vb)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

insan üstünlükçülük  
Jacques Derrida – Hayvanlara Karşı Suç | Çeviri: Elçin Gen

Jean Baudrillard – Hayvanların Sessizliği | Çeviri: Derya Yılmaz

Michel Serres – Parazit | Çeviri: Elçin Gen

Paul Bloom – İnsandışılaştırma Tüm Zalimliğin Kökeni mi? | Çeviri: Özde Çakmak

Peter W. Travis – Dil Şölenleri: Aisopos’un Hayvan Dilleri ve Kuzuların Sessizliği | Çeviri: Elçin Gen

Will Kymlicka – İnsan Üstünlükçülüğü: Hayvan Hakları Aktivistleri Neden Hâlâ “Solun Kimsesizleri”? | Çeviri: Efehan Kök

Gary L. Francione, Anna E. Charlton, Sue Coe – Sol Neden Hayvan Haklarını Desteklemeli? | Çeviri: Elçin Gen

Maila Costa – Marksizm ve Hayvan Sorunu | Çeviri: Esra Yılmaz

Büdnis für Marxismus und Tierbefreiung (Marksizm ve Hayvan Özgürleşmesi Birliği) – Marksizm ve Hayvan Özgürleşmesi Üzerine 18 Tez | Çeviri: Gizem Haspolat & Doğukan Dere

[Söyleşi] İsmail Gezgin – Eşitlikçi bir Ontolojiyi Düşünmek

Ezgi Duman – Ralph ve Şu Adına “Hayvan” Dediklerimiz

Jacques Ranciére

[Söyleşi] Jacques Ranciére – Aşırı Sağ En İlkel Kimlik Sembollerine Başvurmada Yine Başarılı Oluyor | Mustafa Demirtaş

Jacques Rancière – Irkçılığın Yayılması İçin Yedi Talimat | Çeviri: Özgür Umut Baz

[Söyleşi] Jacques Rancière – Zekâyı Temsil Ettiğini Düşünmek Ahmaklığın Tanımıdır | Çeviri: Uraz Aydın

Jacques Ranciére – Siyaset, Özdeşleşme, Özneleşme

[Söyleşi] Jacques Ranciére – Mücadele Her Zaman Yereldir: Demokrasi, Anarşizm ve Günümüzde Radikal Siyaset
| Söyleşenler: Todd May, Benjamin Noys, Saul Newman | Çeviri: Sercan Çalcı

Jacques Rancière – Yeni Dünyaların Keşfi

Jacques Rancière – Mallarmé: Sirenlerin Politikası

Jacques Rancière – İsyanın Gerçekçiliği İmkânsızı İster

[Röportaj] Jacques Rancière – İsyan ve Otonominin Tekilliği

[Söyleşi] Jacques Rancière: “Maskesi altında hâkim sınıflar iktidarının gerçekliğinin icra edildiği aldatıcı bir demokratik yüz yoktur. Bu iktidarın doğrudan araçları olan temsilî kurumlar vardır.” | Çeviri: Haldun Bayrı


Jacques Ranciére – Ötekinin Davası

Jacques Rancière – Uyuşmazlık | Çeviri: Hakkı Hünler

Jacques Rancière – Uyuşmazlığın Takdimi (2003) | Çeviri: Mustafa Demirtaş

Jacques Ranciere: Halk Bir İnşadır (1) | Çeviri: Murat Erşen

Jacques Ranciere: Halk Bir İnşadır (2) | Çeviri: Murat Erşen

Jacques Rancière – Değişmekte Olan Bir Dünyada Özgürleşme ve Eşitlik | Çeviri: Mustafa Çağlar Atmaca ve Emir Aydoğan

Demet Ş. Dinler – Ranciere’in Cahil Hoca’sıyla Bir Diyalog

Giorgio Agamben

Giorgio Agamben – Din Olarak Kapitalizm | Çeviri: Ali Artun

Giorgio Agamben – Düşünce Umutsuzluğa Düşme Cesaretidir | Çeviri: Ayşe Boren

Giorgio Agamben – Hareket | Çeviri: Serhat Celâl Birdal

Giorgio Agamben – Eksiltili Bir İktidar Teorisi İçin | Çeviri: Abdurrahman Aydın

Giorgio Agamben – Hukuk Devletinden Güvenlik Devletine | Çeviri: Haldun Bayrı

Giorgio Agamben – Potansiyellik Üzerine | Çeviri: Serhat Celâl Birdal

Giorgi Agamben – Biz Mülteciler | Çeviri: Emre Koyuncu

Giorgio Agamben – Gaia ve Ctonia | Çeviri: Yusuf Enes Karataş

Serbest Metinler

Alex Sharpe – Hayvan Çiftliğine İkinci Ziyaret: Feminist Bir Alegori | Ayça Demirören

Antonio Gramsci – Yılbaşı’ndan Nefret Ediyorum | Çeviri: Cüneyt Bender

Carlo Fabretti – Onlar Orospu Çocuğu Değiller | Çeviri: Atiye Parılyıldız

Ted Kaczynski – Ahmak Gemisi | Çeviri: Serhat Elfun Demirkol

John Hollaway

John Hollaway – Ret Çığlığından Güç Çığlığına: İşin Merkeziliği | Çeviri: Şükrü Alpagut

John Holloway – Küresel Sermaye ve Ulusal Devlet | Çeviri: A. Serkan Mercan

John Holloway – Elveda Sermaye | Çeviri: Ayşe Boren, Derya Yılmaz

John Holloway – Kapital’i okumak: İlk Cümle ya da Kapital Zenginlikle Başlar, Metayla Değil

John Hollaway – İktidar ve Devlet | Çeviri: Haşim Kılıç

John Holloway – Dördüncü Dünya Savaşı’nı Nasıl Kazanırız?

Frankfurt Okulu

Theodor W. Adorno – Siyaset ve Nevroz: Normal Olmayan Davranışlar Üstüne

Theodor W. Adorno – Edebiyatın Davası | Çeviri: Elçin Gen

Theodor W. Adorno – Auschwitz’ten Sonra Şiir Yazmak… | Çeviri: Elçin Gen

Theodor W. Adorno – Sanatın Toplumsallığı ve Özerkliği | Çeviri: Ali Artun

Theodor W. Adorno – Eleştirel Düşünceyi Savunmak | Savaş Kılıç – Adorno ve Marx Üzerin Bir Not

Özgür Taburoğlu – Yıkıntılar Arasında Diyalektik

Martin Seel – Adorno ve Yanlış Yaşam | Çeviri: Toros Güneş Esgün

Muaz Doğan – Adorno: Yıkıcı Proje

Elis Şimşon – “Bir Milim Bile Olsa”: Adorno, Eleştiri ve Umut

Aslı Odman – Glenda’yı O Kadar Seviyoruz Ki: Dörtlü Seksek

Anna-Verena Nosthoff – Barbarlık: Theodor W. Adorno Düşüncesi Üzerine Notlar | Çeviri: Bartu Şanlı

Herbert Marcuse – Adorno Üzerine Düşünceler | Çeviri: Toros Güneş Esgün

Herbert Marcuse – Barbarlık ve Sanatın Sonu | Çeviri: Derya Yılmaz

Herbert Marcuse – Sanatın Siyaseti ve Formu | Çeviri: Emine Kenan

Eric Hobsbawm – Gramsci ve Siyasal Teori | Çeviri: Çiğdem Çıdamlı

Walter Benjamin – Din Olarak Kapitalizm | Çeviri: Akın Sarı

Walter Benjamin – Tarih Kavramı Üzerine

Walter Benjamin – Sol Melankoli | Çeviri: Merve Ergün

Walter Benjamin – Deneyim ve Yoksulluk | Çeviri: Hüseyin Tüzün

Walter Benjamin – Yıkıcı Karakter | Çeviri: Abdurrahman Aydın

James Martel – Walter Benjamin’in Düşüncesi Üzerine Notlar: Anti-fetişizm | Çeviri: Mehmet Odabaşı

Susan Sontag — Satürn Yıldızı Altında (Walter Benjamin Üstüne Bir Deneme)

İdeoloji, İktidar, Politika, Özne, Temsil Üstüne Eleştirel Metinler

Elias Canetti – Kitle ve İktidar: Sürülerin Tarihsel Sürekliliği

Asad Haider – Neden İnsanlar, Sanki Özgürlükleri İçin Savaşırmışçasına, Kölelikleri İçin Savaşırlar? | Çeviri: Elçin Gen

Guy Debord – Hasta Gezegen | Çeviri: Derya Yılmaz

Jason Read – Öznellik Üretimi: Ortak için Bireyötesilik | Çeviri: Hüsamettin Çetinkaya

Sibel Yardımcı – Biyopolitika ve Ölüm

Ferhat Taylan – Strateji, Norm, Yönetim: Foucault’nun 1978 Collège de France Dersleri


Asad Haider – Tükenmişlik ve Özgürleşme | Çeviri: Mustafa Çağlar Atmaca & Emir Aydoğan

Jan – O Kayıp Bilimle Kuşanmışların Karşı Siyaseti Ergeç Belirir

Pierre Bourdieu – Entelektüel Kibir | Çeviri: Derya Yılmaz Pierre Bourdieu – Entelektüel Kibir | Çeviri: Derya Yılmaz

Eylem Canaslan – Yabanın İhtiyatı: Spinoza’da Tutkular ve Politika

Nazan Maksudyan – Kafkaesk (ve) Aile

Nazan Maksudyan – Kendine Ait Bir Aile

Nazan Maksudyan – Kapalı Devre Aile

Demet Ş. Dinler – Tutunamayanların Dili ve Siyasi Söz


Jessica Loudis – Stuart Hall’un Hayalindeki Sol’a İhtiyacımız Var | Çeviri: Müleyke Barutçu

Michel Foucault – Suçun Estetiği: Asi Halk Kahramanından, Görgülü Katile | Çeviri: Elçin Gen

Jan – İdeoloji Farkındalık, Politikleşme Mertebe mi?

Slavoj Žižek – Materyalist Bir Teolojiye Doğru

John Holloway – Soyut Emeğin Krizi Biziz | Çeviri: Selen Göbelez ​

Max Haiven – Bizim Ayaklanmalar Çağımız: Biz Kendini Yeniden Yapan Bir Dünyayız | Çeviri: Diyar Saraçoğlu

Sanat, Direniş, Devrim (Avangard, Proletkült, Sitüasyonist Enternasyonal, …)

Michel Foucault – Hakikat, Sanat, Siyaset I: İktidara Doğruları Söylemek | Çeviri: Derya Yılmaz

Michel Foucault – Hakikat, Sanat, Siyaset II: Güzel Yaşam Olarak Hakikat | Çeviri: Elçin Gen

Michel Foucault – Hakikat, Sanat, Siyaset III: Devrimcinin ve Sanatçının Hakikiliği | Çeviri: Ayşe Boren


Guy Debord – Mücadeleyi Farklı Cephelere Yaymak: Politikada ve Sanatta Yeni Eylem Biçimleri ve Sitüasyonistler | Çeviri: Kaya Özsezgin, Elçin Gen

Guy Debord – Fütürizm, Dadaizm ve Sürrealizm Üzerine | Çeviri: Kaya Özsezgin

[Söyleşi] Henri Lefebvre – Sitüasyonistler Üzerine | Çeviri: Uraz Aydın

Ernst Bloch – Ekspresyonizm ve Popüler Sanat |Çeviri: Elçin Gen

Georg Lukács – Popüler Sanat Nedir? | Çeviri: Elçin Gen

Aleksandr Bogdanov – Proleter Kültürü | Çeviri: Elçin Gen

Aleksandr Bogdanov – İşçilerin Sanatsal Mirası | Çeviri: Elçin Gen

Lynn Mally – Proletkült Hareketinin Kökenleri | Çeviri: Akın Terzi

Georgi Plehanov – Sanat ve Toplumsal Hayat | Çeviri: Elçin Gen

Christian Scholl –
Bakunin’in Zavallı Kuzenleri: Sanat Yoluyla Taktiksel Müdahale | Çeviri: Birkan Taş


Mustapha Khayati, Provos – Proletaryadan PROVOtaryaya: Hollanda’nın Provokatörleri | Çeviri: Ayşe Boren, Ali Ersan Karadeniz

San Francisco Diggers – Mülkiyete Son: San Francisco Diggers’ın Özgür Şehri | Çeviri: Ayşe Boren

Solvognen – Özgür Christiania Cumhuriyeti ve Solvognen | Çeviri: Derya Yılmaz

Samantha Christiansen, Stuart Christie – Britanya Karşı-Kültür Hareketi ve Öfkeli Tugay | Çeviri: Ayşe Boren, Derya Yılmaz

Charity Scribner, Thomas Elsaesser – Alev Almış Binalar: Sitüasyonist Enternasyonal ve Kızıl Ordu Fraksiyonu | Çeviri: Ayşe Boren

Félix Guattari, Collectivo A/Traverso – Komünizm Genç ve Güzeldir: Kızıl Bolonya’nın Özgür Sesi Radyo Alice | Çeviri: Ayşe Boren, Elçin Gen

Jan-Henrik Friedrichs, Geronimo – İktidar Sizinse, Geceler Bizim: Batı Berlin İşgalevi Hareketi | Çeviri: Ayşe Boren, Elçin Gen

Julia Ramírez Blanco – Asfaltın Altında Orman Var: Sokakları Geri Al! | Çeviri: Derya Yılmaz

Mara Catherine Kaufman –Enternasyonalden Entergalaktiğe: Zapatist Karşılaşmalar | Çeviri: Akın Terzi, Elçin Gen

Alessandro Zagato – Zapatizm’in Poetiği ve Estetiği: Marcos’un Vedası | Çeviri: Derya Yılmaz

Aleksey Gan – Sanata Ölüm, Yaşasın Maddi İnşaların Komünist Dışavurumu | Çeviri: Elçin Gen

Will Bradley – Sanat ve Toplumsal Değişim | Çeviri: Ayşe Boren, Elçin Gen

John Hutton – José Clemente Orozco ve Meksika Devrimi | Çeviri: Ayşe Boren

Burak Üzümkesici – Köksüz Bir Estetiğe Karşı: Devrim İçin Hareket Tiyatrosu

Josh MacPhee – Kökler: Güney Afrika Kurtuluş Mücadelesinde Sanatçıların Rolü | Çeviri: Elçin Gen

Eva Cockfort, Mono Gonzales – Venceremos: Şili Halkının İlk Golü | Çeviri: Elçin Gen

Amilcar Cabral – Kültür, Sömürgeleştirme ve Ulusal Kurtuluş | Çeviri: Elçin Gen

Edward Alpers – Mozambik Bağımsızlık Mücadelesinde Sanat ve Kültürel Direniş | Çeviri: Elçin Gen

Irmgard Emmelhainz – Üçüncü Dünyacılıktan İmparatorluğa: Jean-Luc Godard ve Filistin Sorunu | Çeviri: Ayşe Boren

Susan Buck-Morss – Devrimci Zaman: Öncü Parti ve Sanatsal Avangard | Çeviri: Ayşe Boren

Gerald Raunig – Paris Komünü’nden Küreselleşme Karşıtı Harekete, Sanat ve Devrim | Çeviri: Elçin Gen

John Willett – Rusya’dan Macaristan’a, 1917-1919 Devrimlerinde Sanatsal Avangard (Sanat ve Devrim I) | Çeviri: Akın Terzi

John Willett – Avrupa ve Amerika’da Devrimin Yankıları (Sanat ve Devrim II) | Çeviri: Akın Terzi

John Willett – Rusya-Almanya: Devrim Sonrasında Sanat ve Modernizm (Sanat ve Devrim III) | Çeviri: Akın Terzi

John Willett – Tatlin’in Kulesi (Sanat ve Devrim IV) | Çeviri: Akın Terzi

Yeni Materyalizm

[Söyleşi] Rosi Braidotti – Feminizm, Irkçılık Karşıtlığı ve Faşizm Karşıtlığının Temellerini İzleyen Radikal Bir Dönüşüm Gerekli | Çeviri: Başak Almaz

Yigitalp Ertem – Braidotti, Biyopolitiğin Ötesi 

Karen Barad – Hiçliğin Ölçütü Nedir? | Çeviri: Umut Kesikkulak


Karen Barad – Eleştiri Üzerine | Çeviri: Öznur Karakaş

[Söyleşi] Donna Haraway: Çağımızın Kargaşası Kaçınılmaz Değil | Çeviri: Özde Çakmak

[Söyleşi] Donna Haraway – Fırtınanın Göbeğinde | Çeviri: Nalan Kurunç

[Söyleşi] Donna Haraway – Halk için Biyoloji | Çeviri: Nalan Kurunç

[Söyleşi] Donna Haraway – Akrabalık | Çeviri: Özde Çakmak

Donna Haraway – Siborg Manifestosu (1) | Çeviri: Billur C. Yılmazyiğit

Donna Haraway – Siborg Manifestosu (2) | Çeviri: Billur C. Yılmazyiğit

Elizabeth Grosz ile Söyleşi: Kayda Değer Farklar | Çeviri: Nalan Kurunç

[Söyleşi] Elizabeth Grosz – Ontogenez ve Oluş Etiği Üzerine | Çeviri: Nalan Kurunç

Elizabeth Grosz – Bedenleri Yeniden Düşünmek | Çeviri: Oğuz Karayemiş

Raymond Williams

Raymond Williams — Burjuva Kültürü | Çeviri: Uygur Kocabaşoğlu

Raymond Williams — İşçi Sınıfı Kültürü | Çeviri: Uygur Kocabaşoğlu

Raymond Williams —Hegemonya Nedir? | Çeviri: Elçin Gen

Raymond Williams — Her Türlü Üretim Maddidir | Çeviri: Elçin Gen

Raymond Williams — Modernizm Ne Zamandı? | Çeviri: Taciser Ulaş Belge

Raymond Williams —Yansımadan Dolayıma, Sanat ve Gerçeklik | Çeviri: Ayşe Boren, Elçin Gen

Raymond Williams — Marx, Marksizm, Kültür Kuramı | Çeviri: Uygur Kocabaşoğlu

Raymond Williams — Ortak Bir Kültürün Gelişmesi | Çeviri: Uygur Kocabaşoğlu

Postmodernizm, Neoliberalizm Üstüne Birtakım Metinler

Jacques Rancière – Postmodern Kopuş Diye Bir Şey Yok

Samir Amin – Neoliberalizmin İdeolojik Müttefiki: Postmodernizm | Çeviri: Fikret Başkaya

Loïc Wacquant – Reel Neoliberalizmin Tarihsel Antropolojisi İçin Üç Tez | Çeviri: Elçin Gen

Maurizio Lazzarato – Neoliberalizm İş Başında: Eşitsizlik, Güvensizlik ve Toplumsalın Yeniden Kurulumu | Çeviri: Sibel Yardımcı

Hukuk, Demokrasi

Jean Luc-Nancy– Lapsus Judicii | Çeviri: Yusuf Enes Karataş

William M. A. Chandler – Evgeny Pasukanis: Hukukun Meta-Form Kuramı | Çeviri: Furkan Yılmaz

Sinan Dervişoğlu – Sosyalist Toplumlar ve Hukuk

Sinan Dervişoğlu – Hukuk Meselesine Çağdaş Marksist Yaklaşımlar ve Sonuç

Costas Douzinas – Insan Hakları Üzerine Yedi Tez: (1) Insanlık Fikri | Çeviri: Cevher Elgin

Costas Douzinas – Insan Hakları Üzerine Yedi Tez: (2) Güç, Ahlakilik ve Yapısal Dışlama | Çeviri: Cevher Elgin

Costas DouzinasInsan Hakları Üzerine Yedi Tez: (3) Neoliberal Kapitalizm & Gönüllü Emperyalizm | Çeviri: Cevher Elgin

Costas Douzinas – Insan Hakları Üzerine Yedi Tez: (4) Evrenselcilik & Komüniteryanizm Birbirine Bağımlıdır | Çeviri: Cevher Elgin

Costas Douzinas – Insan Hakları Üzerine Yedi Tez: (5) Depolitizasyon | Çeviri: Cevher Elgin

Costas Douzinas – Insan Hakları Üzerine Yedi Tez: (6) Arzu | Çeviri: Cevher Elgin

Insan Hakları Üzerine Yedi Tez: (7) Kozmopolitanizm, Eşitlik & Direnme | Çeviri: Cevher Elgin

Costas Douzinas – Hukukun (Hukuk Fakültesinin) Önünde | Çeviri: Yusuf Enes Karataş

Taner Yelkenci – Liberalizm ve Demokrasi

Nina Power – Althusser: Hukuk, Polis ve Özne | Çeviri: Yusuf Enes Karataş

Çiğdem Boz – Devlet için Demokrasi: Plutus’un Körlüğü

Jacques Camatte – Demokratik Mistifikasyon

Psikanaliz ve Psikanalizle Kesişen Teoriler

Jacques Lacan – Ben Üzerine Bazı Düşünümler Çeviri: Işık Barış Fidaner

Sigmund Freud – Bir Çocuk Dövülüyor

Melanie Klein – Meme Haseti Üzerine | Çeviri: Orhan Koçak, Yavuz Erten

Luce Irigaray – Aramızdaki Aşk | Çeviri: Zeynep Direk

Luce Irigaray – Cemaatin Ebedi İronisi

Michel Foucault – Anti-Ödipus’a Önsöz | Çeviri: Roysi Ojalvo

Michel Foucault – Cinsellik ve Yalnızlık: Öznellik, Hakikat ve Cinsellik | Çeviri: Elçin Gen


Fırat Mollaer – Psikiyatriden Devrime: Frantz Fanon’un Devrimci Psiko-Politikası

/ Jacques Derrrida –Travma ve Yas | Çeviri: Emre Barca

Erdoğan Özmen – Lacan, Ayna Evresi ve Marx

Samo Tomšič, Isabelle Graw – Kimliksizlik Politikası | Çeviri: Derya Yılmaz

[Söyleşi] Alenka Zupančič – Kimliksiz Cinsiyet Üzerine: Feminist Siyaset ve Cinsel Fark | Çeviri: Öznur Karakaş

Alenka Zupančič – Psikanalizde Gerçekçilik | Çeviri: Gülçin B. Yılmaz

Slavoj Žižek – Cinselliğin Politikası (Olmaz) I | Engin Kurtay

Slavoj Žižek – Cinselliğin Politikası (Olmaz) II | Engin Kurtay

Slavoj Žižek – Cinselliğin Politikası (Olmaz) III | Engin Kurtay

Slavoj Žižek – Cinselliğin Politikası (Olmaz) IV | Engin Kurtay

Pınar Üzeltüzenci – Tekinsiz bir canavar olarak kadın: Barbara Creed ve tersten korku sineması

Mladen Dolar – Sanat Nedir? | Çeviri: Ayşe Boren

Mladen Dolar – Bütün Ülkelerin Sigara Tiryakileri, Birleşin | Çeviri: Elçin Gen

Mladen Dolar – Freud ve Siyasallık | Çeviri: Işık Barış Fidaner

Solda Felsefe Tartışmaları, Akımlar, İzlekler, Polemikler vs

Bernardo Bianchi – Marx’ın Spinoza Okuması: Spinoza’nın Marx’taki Etkileri Üzerine | Çeviri: Mustafa Çağlar Atmaca ​​

Jason Read – Deleuze ve Guattari’yi Marksist/Spinozacı olarak Okumak | Çeviri: Eser Kömürcü

Jason Read – Deleuze ve Guattari’nin (Kapitalizm Konusunda) Yanlış Anladığı Şey | Çeviri: Serap Güneş & Nalan Kurunç

Jason Read – Üretimi Arzulamaktan Arzu Üretimine: Frédéric Lordon ve Anti-Oedipus | Çeviri: Alper Güngör

Jason Read – Althusser Etkisi: Felsefe, Tarih ve Zamansallık

Jason Read – Felsefe İş Başında: Agamben Üzerine Birkaç Not | Çeviri: Nalan Kurunç

Étienne Balibar – Althusser ve Mao | Çeviri: Eren Kozluca

Slavoj Žižek – Günümüzde Hegelci Olunabilir mi? | Çeviri: Işık Barış Fidaner

Warren Montag – Yorumbilgisine Karşı Spinoza ve Althusser: Yorum mu yoksa Müdahale mi? | Çeviri: Emine Ayhan

[Söyleşi] Warren Montag – Alhusser, Spinoza ve Felsefede Devrim | Çeviri: Bengü Bade Baz

Warren Montag – Althusser’in Lenin’i | Çeviri: Eser Kömürcü

Patrice Maniglier – Materyalizm | Çeviri: Eser Kömürcü

Hasan Ünal Nalbantoğlu – Gerçeklik ve Bilim Pratiği Üzerine Tartışma ve Önermeler

Ognian Kassabov – Yaratıcı Emek Vasıfsız Emeğe Karşı: Kant’ta Sınıf Mücadelesi | Çeviri: Ayşe Boren, Derya Yılmaz

Sanat, Estetik, Eleştiri

Pierre Bourdieu – Sanatçının Hayatı | Çeviri: Elçin Gen

Pierre Bourdieu – Manet: Sanatta Kuralsızlığın Kurumsallaşması | Çeviri: Elçin Gen

Pierre Bourdieu – Edebiyat Alanı, Meşruiyet ve Özerklik | Çeviri: Elçin Gen

Pierre Bourdieu – Halis Muhlis Sanat Aşkı | Çeviri: Elçin Gen

Maurice Blanchot – Eleştiri Ne Âlemde | Çeviri: Eda Çaça

György Lukács – Stavrogin’in İtirafı | Çeviri: Bartu Şanlı

Sarah Brouillette – Sanat, Emek, İşbölümü | Çeviri: Derya Yılmaz

Lebbeus Woods – Yeni ve Çirkin | Çeviri: Bilge Bal

Emine Ayhan – Sahneden Naklen

Mark Cousins – Çirkin (Birinci Bölüm) | Çeviri: Akın Terzi

Mark Cousins – Çirkin (İkinci Bölüm) | Çeviri: Akın Terzi

Mark Cousins – Çirkin (Üçüncü Bölüm) | Çeviri: Akın Terzi

Çimen Günay Erkol – Son Yıldız, Fantom Erkeklik ve Fantom Yazarlık

Emine Ayhan – Alice, Gregor, Lagerler ve Glorkîn

Emine Ayhan – J. M. Coetzee, “Romancının Romanı”: Hayranlığın Mübadele Değerine Tercümesinin Edebi Eleştirisi

Emek Erez – Andrey Platonov Öykülerinde Emekçi Doğa

Berfin Atlı – Yapmayabilmek, Yazmayabilmek yahut Bartleby

Cüneyt Uzunlar – Faust Notları

Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu – Aydınların Anti-politik Siyaseti | Çeviri: Elçin Gen

Pierre Bourdieu – Entelektüel Kibir | Çeviri: Derya Yılmaz

Pierre Bourdieu – Özerkliğin Savunulması | Çeviri: Ali Artun

Liam Gillispie – Pierre Bourdieu: Habitus | Çeviri: Cevher Elgin

John Berger

John Berger – Kitle Gösterilerinin Tabiatı

John Berger – Dünyanın Büyük Yenilgisine Karşı | Çeviri: Derya Yılmaz

John Berger – Rosa Luxemburg’a Mektup | Çeviri: Osman Özarslan

John Berger – Küresel Hapishane | Çeviri: Yücel Göktürk

John Berger — Cahil ve Haydut | Çeviri: Işıl Bircan

John Berger ile Söyleşi – Sürekli Devrim Dergisi (1978)

McKenzie Wark

McKenzie Wark – Marx Hemen Şimdi! Peki Neden? | Çeviri: Yusuf Enes Karataş

McKenzie Wark Çeviri Derlemesi

Mckenzie Wark – Tarihin Başkasının Zararına Sevinmesi | Çeviri: Gamze Boztepe

McKenzie Wark – Bogdanov’un Ütopyası: Kızıl Mars ve Proletkült | Çeviri: Cemal Yardımcı

[Söyleşi] McKenzie Wark – Harabelerden Yeni Bir Bina İnşa Etmemiz Gerekiyor”

Marksizmin Enkazı Altında Kalan Marx

Esther Leslie – Diyalektik Eleştiri Nedir? | Çeviri: Bartu Şanlı

Paul Thomas – Marx, Bilim, Komünizm

Jason Read – Tersine Dünyada Marx

Maurice Godelier – Kapital’de Sistem, Yapı ve Çelişki | Çeviri: A. Ercüment Özkaya


Michael Heinrich – Devlet ve Sermaye

Jason Devine – “Diyalektik Materyalizm,” İdeoloji ve Revizyonizm

Matt Vidal – İşçiler Kapitalizmin “Mezar Kazıcısı” mıdır?

Étienne Balibar – Tarihsel Geçiş ile İlgili Bir ‘Genel Teori’ Yoktur

İşaya Üşür – Geçiş Tartışmaları

Michael Heinrich – Grundrisse ve Kapital’den Sonra Marx’ın Devlet Kuramı | Çeviri: Cem Yarar

[Söyleşi] Marcello Musto – Geç Dönem Marx’ın Bilinmeyen Patikaları | Çeviri: Ege Çoban, Koray Kırmızısakal

Maximilien Rubel – Marx Anarşizmin Teorisyenidir | Çeviri: Eylem Canaslan

Aleksandr Bogdanov

Aleksandr Bogdanov – İnsanlığın Organizasyonel Faaliyeti | Çeviri: Ayşe Boren

Maria Chehonadskih – Bogdanov’un Organizasyon Bilimi ve Sovyet Avangardı | Çeviri: Elçin Gen

Maria Chehonadskih – Emek, Sanat, Tarih: Lenin ile Bogdanov Arasında Sovyet Aydınlanması | Çeviri: Elçin Gen

Aleksandr Bogdanov – Proleter Kültürü | Çeviri: Elçin Gen

Aleksandr Bogdanov – Bilim ve İşçi Sınıfı | Çeviri: Örsan Şenalp

McKenzie Wark – Bogdanov’un Ütopyası: Kızıl Mars ve Proletkült | Çeviri: Cemal Yardımcı

Aleksandr Bogdanov – Tektolojiye Giriş (1) | Çeviri: Işık Barış Fidaner

Aleksandr Bogdanov – Tektolojiye Giriş (2) | Çeviri: Işık Barış Fidaner

Aleksandr Bogdanov – Tektolojiye Giriş (3) | Çeviri: Işık Barış Fidaner

Aleksandr Bogdanov – Tektolojiye Giriş (4) | Çeviri: Işık Barış Fidaner

Aleksandr Bogdanov – Tektolojiye Giriş (5) | Çeviri: Işık Barış Fidaner

Aleksandr Bogdanov – Tektolojiye Giriş (6) | Çeviri: Işık Barış Fidaner

Aleksandr Bogdanov – Tektolojiye Giriş (7) | Çeviri: Işık Barış Fidaner

Tarihte ve Bilimde Parrhesia

Nazile Kalaycı – “Doğruyu Söylemek”: Hakikat, Eleştiri ve Toplumsallık

Arif Arslan – Geçmişi Susturmak: Tarihin Üretilmesi ve İktidar

Alfred Sohn-Rethel – Yabancılaşmış Bilinç Olarak Bilim: Soyut Düşüncenin Doğuşu, Modern Kapitalizm, Modern Bilim | Çeviri: Elçin Gen

Gaston Bachelard – Epistemolojik Engel Nosyonu | Çeviri: Aydın Akkaya & Mehmet İmeryüz

Dominique Lecourt – Biyoloji ve İnsan Bilimlerinin Krizi

Timothy Mitchell – Avrupa’nın Sınırlarında: Modernliğin Sahnesi | Çeviri: Elçin Gen

Ariella Aïsha Azoulay – Potansiyel Tarih: Emperyalizm Tarihinin Unutturdukları | Çeviri: Ayşe Boren

Marcus Rediker – Korsanların Karşı-kültürü | Çeviri: Elçin Gen

Marcus Rediker – Korsanlar, İşgalciler, Köleler: Frantz Zéphirin’in Sürreel Tarihleri | Çeviri: Elçin Gen

Levon Ekmekçiyan ve Zohrab Sarkisyan’ın Son Mektupları

[Söyleşi] Nazan Maksudyan – Çocuklar İnsandır; O Kadar Basit, O Kadar Devrimci

Erik Jan Zürcher – Türk Ulusal Direniş Hareketinin İdeolojisini Bağlamsallaştırmak*

[Söyleşi] Nazan Maksudyan – Türkiye’de Irkçılık Hakkında Konuşmak Kurucu Şiddetle İçiçe Geçmiş Bir Tabu

Peter Linebaugh – 1 Mayıs’ın Tamamlanmamış, Hakiki, Esaslı ve Muazzam Tarihi

[Söyleşi] András Bíró –
Haysiyetin Ayaklanması (1956 Macar İsyanı)

Sömürgeci ve Sömürge Toplumlarda Teoriler, Mücadele Çelişkileri ve İktidar Stratejileri

Karl Marx – Sgfried Meyer ve August Vogt’a Mektup (9 Nisan 1870)

Yasin Sunca – Yeni Sömürgecilik, Sömürgesellik ve Ulus-Devlet

Mehdi Amel – Sömürge Üretim Tarzındaki Sınıf Çelişkisinin Analizi (ya da Sömürge Toplumsal Yapıdaki Üretim İlişkilerinin Analizi) I

Mehdi Amel – Sömürge Üretim Tarzındaki Sınıf Çelişkisinin Analizi (ya da Sömürge Toplumsal Yapıdaki Üretim İlişkilerinin Analizi) II

Massimiliano Tomba – Başkaldıran Evrensellik

Guy Debord – Göçmen Sorunu | Çeviri: Ayşe Boren

Massimiliano Tomba – Marx’ı Taşrasızlaştırmak: Harry Harootunian’ın Marx Okuması Üzerine | Çeviri: Eser Kömürcü

J. M. Blaut – Marksizm ve Avrupa-Merkezli Farklaşması (Diffusionism)

Selahattin Hilâv – Asya-tipi Üretim Biçimi Üzerine Açıklamalar


Jacques Ranciére – Ötekinin Davası

Lucas Van Milders – Beyaz Halüsinasyonlar* | Çeviri: Mahmut Demir

Alberto Toscano – Cezayir’in Adı: Fransız Felsefesi ve Dekolonizasyon Sorunu | Çeviri: Eser Kömürcü

Immanuel Wallerstein – Fanon ve Devrimci Sınıf

Ernesto Laclau – Devrim Nedir? | Çeviri: Canay Özden

Fırat Mollaer – Hegel, Afrika ve Anti-Kolonyalizm Karanlığın Yüreği’nden Yeryüzünün Lanetlileri’ne

J. M. Coetzee – Karanlık Odaya Doğru: Yazar ve Güney Afrika | Çeviri: Nurdan Şarman

Manfred Sing – Silâh Arkadaşları:
Filistinli Maoistler Nasıl Cihadist Oldular?

Tings Chak – Guangzhou 1927: Doğu’nun Paris Komünü

İran Devrimi

Nathan COOMBS – Marx ve Allah Arasında Ali Şeriati

Ali Mirsepassi-Ashtiani — İran’da Seküler Siyasetin Krizi ve Siyasal İslam’ın Yükselişi I | Çeviri: Soner Torlak

Ali Mirsepassi-Ashtiani — İran’da Seküler Siyasetin Krizi ve Siyasal İslam’ın Yükselişi II | Çeviri: Soner Torlak

Siyaveş Saffari – İran Devrimi’nde Mustazaf Yanlısı İki Söylem

Wisam Şaibi – İran Devrimi ve Foucault

Abdullah Zahiri – Frantz Fanon İran’da Nasıl Ele Alındı?

Félix Guattari

Félix Guattari – Kadın Oluş | Çeviri: Sibel Yardımcı

Félix Guattari – Analitik-Militan Çalışma | Çeviri: Işık Ergüden

[Söyleşi] Félix Guattari – Ben Bir Fikir Hırsızıyım | Çeviri: Çağrı Uluğer ve Gözde Erdoğan

[Söyleşi] Félix Guattari – Ekozofi Nedir? | Çeviri: Eda Sezgin

Félix Guattari – Kapitalist Uyuşturucuların En Âlâsı | Çeviri: Elçin Gen

Félix Guattari – Devlet ve Otonomi | Çeviren: Oğuz Karayemiş

Félix Guattari – Sınıf Mücadelesi ve Otonomi | Çeviren: Oğuz Karayemiş

Félix Guattari – Demokratik Merkeziyetçilik ve Kendiliğindenlik | Çeviri: Nalan Kurunç

Félix Guattari – Faşizmin Mikropolitikası | Çeviri: Serhat Celâl Birdal


Félix Guattari – İktidar Oluşumlarının Ayrılmaz Bir Parçası Olarak Sermaye | Çeviri: Volkan Kocagül

Félix Guattari – Devrim | Çeviri: Kürşad Kızıltuğ

Maurizio Lazzarato – Ekonomi ve Öznelliğin Üretimi | Çeviri: Ecehan Alioğlu

Portreler

Doug Enaa Greene – Uzlaşmaz Devrim: Marx’tan Önce Blanqui Vardı | Çeviri: Bircan Polat

Nic Maclellan – Louise Michel

Andrea D’Atri – Clara Zetkin: Kadın işçilerin büyük örgütçüsü | Çeviri: Süreyya Özgör

Zeynep Bengü – 1848 Fransız Devrimi’nin Kadın Eğitimci ve Gazetecisi: Pauline Roland

Paris Komünü’nden Özgürlüğe Kanat Çırpış: Louise Michel

Joe King – Buenaventura Durruti (1896-1936) | Çeviri: Murat Öngel

[Derleme] Tarihten Kadın Portreleri

Elif Demirkaya – Bozguncu ve Göçebe: Jean Genet

Faşizm Üstüne Birtakım Metinler

Etienne Balibar – Sınıf Irkçılığı | Çeviri: Nazlı Ökten

Boris Buden – Çağdaş Faşizm ve Tarihsel Analojinin Sınırları | Çeviri: Derya Yılmaz

Alberto Toscano – Geç Faşizm Üzerine Notlar | Çeviri: Mustafa Çağlar Atmaca

Derya Yılmaz – Faşizmin Hayırseverliğine ve Yalanlarına Karşı

Félix Guattari – Faşizmin Mikropolitikası | Çeviri: Serhat Celâl Birdal

F. Guattari, G. Deleuze – İçimizdeki Faşisti Sevmek | Çeviri: Derya Yılmaz

Alain Brossat, Deleuze ve Guattari – Faşizm Üzerine | Çeviri: Elçin Gen

Türkiye Üstüne Bir Takım Metinler

Jan – 2019 Yılı Hangi Soykırımın Yüzüncü Yılı?

Rosa Luxemburg – Sosyal-Demokrasi ve Türkiye’de Ulusal Mücadeleler (1896) | Çeviri: Barışta Erdost

Yahya Madra – Neoliberalizmin Krizi ve (İç) Savaş Ekonomisi

Tarihte Komünizm, Komünizmin Tarihi

Jason Read – İlk Birikim: Kapitalizmin Şansa Bağlı Kuruluşu | Çeviri: Hüsamettin Çetinkaya

Werner Bonefeld – İlksel Birikimin Sürekliliği / Çeviri: Olgu Karan

Richard B. Lee – İlkel Komünizmin Gizemini Çözmek / Çeviri: Özgür Yakupoğlu

Friedrich Engels – Komünist Koloniler

Mark Kosman – Marx, Engels, Luxemburg ve İlkel Komünizme Dönüş

Jean-Luc NANCY – “Komünizm Kelimesi” / Çeviri: Selim Karlıtekin

Kenneth Rexroth – Komünalizm: Liberter Gelenek

Joris Leverink – Korsanlar, Köylüler ve Proleterler

Alphonse Esquiros – Halkın İncili (1840)

Volkan Yaraşır – Kolektif Halüsinasyon ve Kalpsiz Dünyanın Kalbi: Marksizm ve Din

Kenneth Rexroth – Gerrard Winstanley ve Kazıcılar

Volkan Yaraşır – Thomas Müntzer ve Alman Köylü Savaşları: Komün Rezervi, Devrimci ve Muhalif Bir Akım Olarak Din

George M. Shulman – Gerrard Winstanley

Terry Eagleton – İsa: Mesih mi Yoksa Bolşevik mi?

Gerrard Winstanley — ‘Kazıcılar’ Bildirisi: Toprak ve Özgürlük

Thomas Müntzer – Memmingenli Köylülerin Şartları

Jan Hus – İsimsiz Bir Keşişe Mektup

Maurice Pianzola – Thomas Münzer ve Köylüler Savaşı

Bernd Langer & Junge Welt – Başlangıçta Direniş Vardı: Thomas Müntzer | Çeviri: Semra Çelik

Jim Fox – 1642-1652: Kazıcılar ve Eşitleyiciler | Çeviri: Yener Çıracı

Ufuk Ali Kaftanlı – Thomas Müntzer ve Şah Kalender: Avrupa ile Anadolu’nun Sınıfsal Mücadele Ekonomi-Politiği Üzerine Bazı Değerlendirmeler

Michael Roberts – Münzer’in Ekonomisi

Kâzım Özdoğan | Bir Özgürlük Teolojisinin İmkanları Üzerine

Tarkan Tufan – Karmatiler/ İslam’ın Komünist Yorumu

Şeyda Ayan – Ortaklaşmacılık Ütopik Düşünceden Fazlası

Paris Komünü

Önder Kulak – Marx ve Paris Komünü: Bugüne Notlar

[Söyleşi] Kristin Ross – Paris Komünü’nün Hayatta Kalışı


[Söyleşi] Kristin Ross – Bir Saray Yakmak ve Kamusal Güzellik

[Söyleşi]
Olivier Besancenot – Paris Komünü: Zamanı Aşan Bir Kurtuluş Övgüsü | Çeviri: Ozan Siso

Nazan Maksudyan – Komün’ün Hâlâ Yazılmakta Olan Hikâyesi

Ernest Belfort Bax — Paris Komünü’nde Yerel Yönetim | Çeviri: Soner Torlak

Pierre Vésinier (editör) — Paris Libre (12 Nisan – 24 Mayıs 1871) | Çeviri: Diyar Saraçoğlu


Jerome Roos – En Sonunda Yeniden Keşfedilmiş Siyasal Biçim | Çeviri: Gamze Boztepe

Guy Debord, Attila Kotányi, Raoul Vaneigem – Paris Komünü Üzerine Tezler | Çeviri: Elçin Gen

Mitler, Kehanetler, “Gerçek Hareket”, Teori ve Kimlik Ekseninde İşçi Sınıfı, Konseyler, Sendikalar, Kooperatifler vd ekseninde komünalizm, açık Marksizm, sol komünizm, liberter sosyalizm, anarşizm + çerçevesinde birtakım metinler

[Söyleşi] Dario Azzellini: O Yeşil Ağacın Söyledikleri

[Söyleşi] Dario Azzellini: Konuş Kolektif Hafıza

[Söyleşi] Azzelini ile ‘İşçi Denetimi Yoluyla Kapitalizmle Mücadele’ Üzerine

[Söyleşi] Dario Azzellini: Kapitalizmin “Afeti” ve Emek Mücadelelerinin Olanağı

Karl Marx – İşçi Yönetimindeki Kooperatif İşletmeler Üzerine | Çeviri: Canan Kaplan​

Rosa Luxemburg – İşçi Kooperatifleri Yeni Bir Toplumun Temeli Olabilir mi? | Çeviri: Canan Kaplan​

Anton Pannekoek — Marx ve Bakunin: Barışmaları İçin Çok mu Geç? / Çeviri: İbrahim Q

Anton Pannekoek – Parti ve Sınıf

Anton Pannekoek — İşçi Konseyleri Üzerine Mektup | Çeviri: Soner Torlak

Anton Pannekoek – “Yeni Orta Sınıf” (1909) & “Entelektüeller” (1935)

Jason Read – İş ve Prekarite (özgün bir çeviri-yorum)

Jason Read – Duygulanımsal Emek Bileşeni | Çeviri: Öznur Karakaş

Jason Read – Öznellik Üretimi | Çeviri: Hüsamettin Çetinkaya

Jason Read – Kökeni Radikalleştirmek

Jason Read – Borç: Marx ve Graeber’in Köken Hikâyeleri | Çeviri: Mehmet Fahrettin Biçici

Jason Read – Üniversite Deneyimi: Neoliberalizm Müştereklere Karşı | Çeviri: Emir Aydoğan

Harry CLEAVER – İşçi Sınıfı

Harry Cleaver – Marksist Teoride Sınıf Perspektifinin Alt Üst Oluşu | Çeviri: Akın Sarı

Peter Bell ve Harry Cleaver – Bir Sınıf Mücadelesi Teorisi Olarak Marx’ın Kriz Teorisi | Çeviren: Münevver Çelik

Richard Gunn – “Sınıf” Üzerine Notlar / Çeviri: İlker Kabran

Kapitalizm ve Kriz | Marksizm ve Kriz Teorisi – Simon Clarke

Robert Ovetz – İşçi Sınıfı İktidarının İnşasındaki En Önemli Araç: Grev Tehditleri | Çeviri: Moon, Enes Köse, Cüneyt Bender

Branko Milanovic – Marx’ın Kapitalizmdeki Gelir Eşitsizliği Üzerine Düşünceleri | Çeviri: Burak Kayan

Sendikalar işçi sınıfının çıkarlarını savunuyor mu?

Tarihsel Olarak Sendikalar ve Yakın Dönemdeki Sınıf Mücadesi Dinamiklerini Anlamak

Demet Ş. Dinler – İşçinin Varlık Problemi

Sendikalar: Dünün İşçi Örgütleri, Bugün Sermayenin Araçları

Libcom Derlemesi – Sendikalar: Bir Giriş

Sendikaların Yapısal Krizine Karşı Radikal Bir Alternatif: Sendikalizm – Cem Gök

International Communist Tendency – Yeni Sınıf Bileşimi, Yeni Mücadeleler Çeviri: Mert Arslan

Kim Moody – Dünyanın Bütün İşçileri: Büyüme, Değişim ve İsyan

Çalışma Mitolojisi, İşin Reddi

Ruşen Seydaoğlu – Bu Dem Talan Çağıdır

Sarah Jaffe – İşini Sevmeye Karşı | Çeviri: Aksu Bora

Libcom Derlemesi – İș

Maurizio Lazzaroto – Bir Başlangıç İçin Sonuçlar: İşin Reddinden Yola Çıkmak / Çeviri: Şule Çiltaş

Lorenzo Feltrin – Hatalı “İş-Çevre” İkileminden Çıkış | Çeviri: Nuray Turan

Krisis Grubu – Emeğe Karşı Manifesto | Çeviri: Ayşe Boren, Elçin Gen

Görünmez Derlemesi – İş Mitolojisi | Çeviri: Gamze Boztepe

Emek Erez – Neden Daha Az Çalışmak Hakkında Düşünmüyoruz?

David Graeber –Tırışkadan İşler Fenomeni Üzerine | Caner Ataseven

David Graeber – İşçi Sınıfının Laneti: Fazla Alakadar Olmak | Çeviri: Deniz Dehri

Jason Read – Alacakaranlıktaki Baykuşlar: Hegel, Kathi Weeks, Çalışma Sorunu | Çeviri: Nalan Kurunç

Patriyakarya ve Feminist Mücadele

Christine Delphy – Patriyarkanın Ekonomi Politiği

Chimamanda Ngozi Adichie – Hepimiz Feminist Olmalıyız | Çeviri: Merve Kumsal Erem & Duygu Aytaç

Andrea Dworkin – Gece ve Tehlike, Geceyi Geri Al!

Luce Irigaray — Kadınların Vatandaşlığı | Çeviri: Zeynep Direk

Linda Nochlin – Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Yok? | Çeviri: Ahu Antmen

Ebru Voyvoda – “Evin Ekonomisi” ve Feminist İktisat

Ayşe Akalın – Duygulanım ve Duygulanımsal Emek Üzerine Notlar

George Souvlis – Kathi Weeks: Feminizm ve İşin Reddi

[Söyleşi] Kathi Weeks – Temel Gelir’e dair Feminist Bir Vaka | Çeviri: Gaye Polat

Margaret Benston – Kadınların Kurtuluşunun Ekonomi Politiği (1969)

Gülnur Acar-Savran – Kadınların Emeğini Görünür Kılmak: Marx’dan Delphy’ye Bir Ufuk Taraması

[Söyleşi] Gülnur-Acar Savran: Erkeklik Krizi Yok, Patriyarka Hâlâ Çok Güçlü

Gülnur Acar-Savran – %99 İçin Feminizm Manifestosu Üzerine

Gülnur Acar-Savran – Bakım/toplumsal Yeniden Üretim Krizi ve Ötesi

Aya Gruber – Yol Ayrımında Hapishane Feminizmi | Çeviri: Melda Yetkin

Nasrin Khandoker – Tecavüz: Bedenselleştirilmiş Cinsel Öznelliğin İhlali | Çeviri: Merve Çeltikci

María Lugones – Heteroseksüellik ve Kolonyal/ Modern Toplumsal Cinsiyet Sistemi | Çeviri: Nurdan Şarman & Dicle Arslan

Angela Y. Davis – Feminizm ve İlga: 21. Yüzyılda Teoriler ve Uygulamalar | Çeviri: Selen Güler

The Care Collective – Bakımın Cinsiyetten Arındırılması: Bakım Krizine Esas Çözüm | Çeviri: Aksu Bora

Sosyal Demokrasi ve Marksizm hattı ile Kadın Hareketi ve Feminizm hattı arasındaki çatışmalar ve ilişkiler bağlamında birtakım kaynaklar

Flora Tristan – Kadınlar: Riayet mi Direniş mi? (1843)


Rosa Luxemburg – Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkı ve Sınıf Mücadelesi

Alexandra Kollontai – “Kadınlar Günü” Burjuva Sınıfı Kadınlarına, Feministlere ve Sufrajetlere Taviz Değil mi?

Heidi Hartmann – Marksizm ve Feminizmin Mutsuz Evliliĝi

Lise Vogel – Marksizm & Feminizm: Mutsuz Evlilik, Deneme Ayrılığı ya da Başka Bir Şey

Çiğdem Çıdamlı – Bir Ayrışma & Bütünleşme Öyküsü: 8 Mart, II. Enternasyonal

Ece Kocabıçak & Selin ÇAĞATAY – Feminizm ve Marksizm: Kırk Yıllık İhtilaf

1910 Kopenhag Kadın Sosyalist İşçiler Kongresi Kararları | ingilizce özet (pdf)

Temma Kaplan – Uluslararası Kadınlar Gününün Sosyalist Kökenleri Üzerine | Çeviri: Yıldız Temürtürkan

Frigga Haug – Marksizm-Feminizm’in 13 Tezi | Çeviri: Nagihan Cemcir

Toplumsal Mücadelelerde Kadınlar

Cezayir’de sömürgecilik karşıtı mücadelenin ‘unutulan’ kadınları

6 Nisan 1882: Rose Schneiderman: “İşçinin ekmeği olmalı ama aynı zamanda gülleri de…”

Hande Sakarya – 10 Ekim 1903: Kadınların Sosyal ve Politik Birliği (Women’s Social and Political Union-WSPU) kuruldu

Aslı Polat — Paris’in Kadın Komünarları

Jinha Derlemesi – Barikatları, Orduları ve Devrimleriyle Direnen Kadınların Tarihinden Bir Kesit | Birinci Bölüm: Paris Kadınları

Jinha Derlemesi – Barikatları, Orduları ve Devrimleriyle Direnen Kadınların Tarihinden Bir Kesit | İkinci Bölüm: Mujeres Libres

Jinha Derlemesi – Barikatları, Orduları ve Devrimleriyle Direnen Kadınların Tarihinden Bir Kesit | Üçüncü Bölüm: 1916 Kadınları

Jinha Derlemesi – Barikatları, Orduları ve Devrimleriyle Direnen Kadınların Tarihinden Bir Kesit | Dördüncü Bölüm: Zapatista’nın ‘Compañera’ları

Jinha Derlemesi – Barikatları, Orduları ve Devrimleriyle Direnen Kadınların Tarihinden Bir Kesit | Beşinci Bölüm: Benin, Newyork, Petrograd, Nijerya, Vietnam, Nikaragua

5 Ekim 1789, Kadınların Versay Sarayına Yürüyüşü

Rus Devrimi’ni Başlatan Kadın Yürüyüşü

Cinsiyet rolü normlarını reddeden 11 kadın

Sol Heterodoksi ile Feminizm ve LGBTİ+ Hareketi Arasındaki Çatışmalar ve İlişkiler Bağlamında Birtakım Kaynaklar

Anarkafeminist Manifesto 1.0 | Çeviri: Şafak Altan – Simten Coşar

Jamie Heckert – Birbirine Razı Olan İlişkilere doğru: Anarşizm ve Cinsellik

Silvia Federici – Marx ve Feminizm

Patrick Cuninghame – Feminizm ve Otonomculuk Arasındaki İlişki (I) | Çeviri: Gamze Boztepe

Patrick Cuninghame – Feminizm ve Otonomculuk Arasındaki İlişki (II)
| Çeviri: Gamze Boztepe

Leopoldina FORTUNATİ – Mücadeleyi Öğrenirken: İşçicilik* ile Feminizm Arasında | Çeviri: Serap Güneş

Silvia Federici – Feminizm ve Ortak Olanlar Politikası | Çeviri: Nalan Kurunç

Silvia Federici – Her Kadın İşçidir

Silvia Federici – Kadınlar Toprak Mücadeleleri & Müştereklerin Yeniden İnşası | Çeviri: Canan Tanır & Öykü Tümer

Silvia Federici — Tamamlanmamış Feminist Devrim

Silvia Federici – Marx’ın Kapital’inde Cinsiyet Üzerine Notlar | Çeviri: Serap Güneş

Silvia Federici – 50. Yılında Margaret Benston’ın “Kadınların Kurtuluşunun Ekonomi Politiği” Makalesine Dair [Margaret Benston – Kadınların Kurtuluşunun Ekonomi Politiği (1969) ]

Silvia Federici & Camille Barbagallo – Bakım İşi ve Müşterekler

[Söyleşi] Silvia Federici – Yeniden Üretim Krizi ve Yeni “Yasadışı” Proletaryanın Doğuşu | Söyleşen: Francesca Coin

Silvia Federici – Cadılar, Cadı Avı ve Kadınlar (1)

Silvia Federici – Cadılar, Cadı Avı ve Kadınlar (2)

Silvia Federici –Proletaryadan Kognitaryaya, İşçi Sınıfından Çokluğa | Çeviri: Elçin Gen

[Söyleşi] Silvia Federici – Ev İşi Hâlâ Sermaye Oluşumu İçin Ücretsiz Bir Emek | Çeviri: Nehir Kovar

[Söyleşi] Silvia Federici – Ellerinden Gelse Bizi Yakarlar | Çeviri: Nalan Kurunç

Jordan Kisner – Karantina Ekonominin Kadınları Nasıl Sömürdüğünü Gösterdi (Federici Bunu Zaten Biliyordu) | Çeviri: Özde Çakmak 


ICC – Dünya Kadınlar Günü: Kadının Ezilmişliği Sorununu Yalnızca Komünist Toplum Çözebilir

Kesişimsel Feminizm, Transfeminizm, LGBTİ+, Kuir Teori, Seks İşçiliği

[Söyleşi] Selma James – 60 Yıllık Kesişimsel Feminizm ve Küresel Kadın Grevi | Çeviri: İrem Az

Combahee Nehri Kolektifi – Irksal, Cinsel, Sınıfsal Tahakkümler İç İçe Geçiyor | Çeviri: Fehmiye Ceren Akçabay, İlayda Tuana Öztunçel

Geçmişten 7 Örnekle LGBTQ Tarihçesini Keşfetmek

İki Ruhlu İnsanlar Hakkında Bilmeniz Gereken Sekiz Şey

Mary Nardini Gang – En Kuir İsyana Doğru

Sylvie Tomilillo – Kuir (queer): Bu Normal Değildir! / Çeviri: Çeviri Eylem

Sibel Yardımcı – Ne O! Ne Bu! Ne Şu! Queer Kuramı ve Kimliksizleşme

Sibel Yardımcı – Başka Türlü Bir Aşk: Hakikat, Kendilik, Cinsellik

Sibel Yardımcı — Hepimiz Likeniz! Feminist Yaşam ve Dünyayla Akrabalık

[Söyleşi] Judith Butler öfkemizi yeniden şekillendirmemizi istiyor | Çeviri: Gaye Polat

Judith Butler – Yaralanabilirlik, Şiddet ve Direniş Üzerine Tekrar Düşünme (1) | Çeviri: Sofi Farazande ve Güney Işık Tombak

Judith Butler – Yaralanabilirlik, Şiddet ve Direniş Üzerine Tekrar Düşünme (2) | Çeviri: Sofi Farazande ve Güney Işık Tombak

Cinsiyet Belası’ndan Feminist Bir Yaşam Sürmeye: Sara Ahmed’in Judith Butler’la söyleşisi | Çeviri: İpek Tabur

Judith Butler – Olumsal Temeller: Feminizm ve Postmodernizm Sorusu | Çeviri: Zeynep Direk

Cogito Dergisi’nin ‘Yaralanabilirlik’ Dosyası için Judith Butler’la Söyleşisi

Mariam Fraser – Queer’i Sınıflamak: Rekabet Halindeki Politikalar | Çeviri: Kıvanç Tanrıyar & Beray Selen

Ali Aligül Arıkan – Amargi’deki Erkek

Ali Aligül Arıkan & Gülkan Noir – 2012 İstanbul Amargi Feminizm Tartışmaları: Transfeminizm (Giriş)

Emi Komaya – Transfeminist Manifesto | Çeviri: Ali Aligül Arıkan

Sibel Yardımcı – Yabanarısı ve Orkidenin Aşkı

Paul B. Preciado – Devrim Hipotezi (1): Mesele Kim Olduğumuz Değil, Neye Dönüşmek İstediğimiz | Çeviri: Kerem Eksen

Paul B. Preciado – Devrim Hipotezi (2): 2020 Bitmez | Çeviri: Siren İdemen

Paul B. Preciado – Devrim Hipotezi (3): Neofaşist Dönüşümün Laboratuarları | Çeviri: Kerem Eksen

Jules Joanne Gleeson & Nathaniel Dickson – Trans Siyasetinin Geleceği | Çeviri: Tarık Kocar

Laborıa Cubonıks – Zenofeminizm: Yabancılaşma İçin Bir Politika

[Söyleşi] Helen Hester – Zenofeminizm ve Ötesi

Silvia FEDERİCİ – Bir “iş” Olarak Seks Üzerine (1975)

Laura AGUSTİN – İş Olarak Seks ve Seks İşi / Çeviri: Sarp Solakoğlu

Mary Hunter – Fahişelerin Bekleyişi: Toulouse-Lautrec’in Genelev Resminde Tıbbi Kontrol ve Zaman | Çeviri: Elçin Gen

Ana Lopes ve Callum Macrae – Seks İşçilerinin İhtiyacı Bir Sendika ve İşlerinin Suç Olmaktan Çıkarılması, Feministlerin Acıması Değil

Emrah Karakuş – Kayıp Arzunun ve Kimliğin İzinde: Bedel ve Kürt Lubunya Öznelliği

Feminizmler Arası Çatışmalar ve Polemikler

Jemima Repo – Toplumsal Cinsiyet Öğretisinden Çıkmak*


Joanne Conaghan – Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Trans Tartışmaları | Çeviri: Büşra Uyar

Sophie Lewis – SERF ve TERF: Bazı Kötü Maddecilikler Üzerine Notlar

Damla Karagöl – Feminizm ve Kuir Hareketin Mutsuz Evliliği

Sibel Yardımcı – Trans.Candır

Alev Özkazanç – Toplumsal Cinsiyet Belası: Trans vs TERF Tartışması Üzerine Düşünceler

Rojava, Bakur, Rojhilat

Ömer Tekdemir – İmparatorluk Kürtleri’nin Ekonomi Politiği / Merkezi Piyasa Ekonomisi ve Yerel Korumacı Tepkimeler

Hikmet Acun – Rojava Devrimi ve Türkiye Solu

[Söyleşi] Hikmet Acun: Rojava Devrimi ve Kürt Devrimci Hareketi Nereye Gidiyor?

Ferîk Özgür – Rojava’da Devrim ve Demokratik Komünal Ekonomi (Temmuz 2020)

Ferîk Özgür – Devlet ve Demokrasi Üzerine Düzenlenmiş Notlar

Hawzhin Azeez – Polisin Feshi ve Başka Bir Devrimci Pratik Olarak Rojava’dan Öğrenilebilecekler

[Söyleşi] Reşid Kobanê – Rojava’da Özsavunma

Adnan Çelik – 1960’larda Kürdistan Özgürlük Mücadelesi ve Anti-Sömürgeci Gramerin Oluşumu

Delal Aydın – “Kayıp Kuşak”: 1990’ların Yurtsever Gençlik Hareketi

Fatemeh Karimi – İran Kürdistanı’nda Cinsiyet ve Militanlık | Çeviri: Bilal Ata Aktaş

İnternet Çağında Emek ve Mülkiyet İlişkilerine Dair Kapitalist Sorunlar ve Radikal Çözümler

Timothy Erik Ström – Sibernetik Kapitalizm | Çeviri: Emine Kenan

Özgür Yazılım Derneği – Özgür Yazılım Nedir, Nereden Çıktı?

[Çeviri Derlemesi] Aaron Swartz – Savaşmaya Değer

Richard M. Stallman ile Görüşme (Mayıs 2001): “Bugün telif hakkı kamu aleyhinde ve yayıncılar yararına bir kısıtlama. Yayıncılar küçük sadakalar vererek yazar/sanatçıların kamu aleyhine onlara vereceği desteği satın alıyorlar.” | Çeviri: Işık Barış Fidaner

Michael Kwet – Dijital Kolonyalizm: Amerikan Emperyalizminin Evrimi | Çeviri: Eda Sezgin

Şahin Artan – “Bilgi” ve “Mülkiyet” Olarak Nem Ağacı

Kod ve Us: Fikri Mülkiyet – Eleştirel Bir Bakış

Mick Brooks – Kapitalizm ve İnternet | Çeviri: Berkay Özbek

Jacob Levich – Bill & Melinda Gates Vakfı (BMGV)

Isabelle Graw — Özel Mülkiyet Koşullarında Temellük Sanatı | Çeviri: Ayşe Boren

Emek Erez – Geleceğin Tarihleri: Gelecek İçin Kullanılabilir Bir Geçmiş

Bülent Somay – Midas Dokunuşu: Metayı Hediyeye Çevirmek

[Söyleşi] Alexandra Elbakyan – Bilgiyi Özgürleştirmek

[Söyleşi]Alexandra Elbakyan: Yaygınlaştırın, duymayan kalmasın!

David Gomez Fontanills – Müşterek Yaratımı Çimlendirmek | Çeviri: Pelin Doğan


Mehmet Deniz Yürür – Dijital Çitlemenin Yeni Aşaması: NFTler

Örgü Ağlar 

André Staltz – Web Ölüyor, Ancak Örgü Ağları Onu Kurtarabilir | Çeviri: Diyar Saraçoğlu

Jeffrey Andreoni – Sarantaporo Sakinleri KBY Kablosuz Örgü Ağı Aracılığıyla Kırsal Yunanistan’da Müşterekleri Yaratıyor | Çeviri: Diyar Saraçoğlu

[Rehber] Freifunk Hamburg Topluluğu – Kendi Kablosuz Meshnet’inizi Nasıl Yaparsınız? | Çeviri: Sevgi Baysal

Kozan Demircan – Özgür İnternet Meshnet

Siyah Hareket

[Çeviri Derlemesi] Siyah Güzeldir (PDF)

Kara Panter Partisi’nin Çok Irklı Anti-faşizmi

Bütün İktidar Halka: Kara Panter Estetiğinde Siyah Gücü

Kara Panter Partisi Programı

Gettoyu Savunmak: Kara Panter Partisi’nde Mekân ve Kentsel Politika

Jean Genet – İtham Ediyorum (1 Mayıs Kürsü Konuşması, 1970) | Çeviri: Sosi Dolanoğlu

[Söyleşi] Jean Genet – Siyah İsyanın Kızılları: Siyah Devrimci Hareket ve Kara Panterler | Çeviri: Siren İdemen

Delio Vasquez — İnterkomünalizm: Kara Panter Partisi’nin “Baş Teorisyeni” Huey P. Newton’un teorileri (I)


Delio Vasquez — İnterkomünalizm: Kara Panter Partisi’nin “Baş Teorisyeni” Huey P. Newton’un teorileri (II)


Delio Vasquez — İnterkomünalizm: Kara Panter Partisi’nin “Baş Teorisyeni” Huey P. Newton’un teorileri (III)

Zapantera-Negra: Kara Panterler ile Zapatistlerin Buluşması

Özsavunmadan halkın haklarına: Kara Panter Özsavunma Partisi

Özsavunma Sanatı: Kara Panterler ve Karşı-Kültür

Ekolojik Krizler, Radikal Ekoloji

Derrick Jensen – Daha Kısa Duşları Unutun Gitsin! | Çeviri: İnan Mayıs Aru

Greta Gaard — Ekoloji ve Romantizm Kültü (1) | Çeviri: Esra Çelik

Greta Gaard — Ekoloji ve Romantizm Kültü (2) | Çeviri: Esra Çelik

Adam Weissman – Yeryüzü Savunmasında Taviz Yok: Earth First!’ten Earth Liberation Front’a, Radikal Ekoloji | Çeviri: Akın Terzi

Murray Bookchin – Ekolojik Sorunlar Toplumsal Sorunlardır | Çeviri: Özde Çakmak

[Söyleşi] John Bellamy Foster: Ekoloji Bu Sistemin İçerisinde Kurtarılamaz

John Bellamy Foster – Sanayi Devrimi Öncesinde Ekolojik Koşullar I | Çeviri: Hasan Ünder

John Bellamy Foster – Sanayi Devrimi Öncesinde Ekolojik Koşullar II | Çeviri: Hasan Ünder

John Bellamy Foster – Sanayi Devrimi Öncesinde Ekolojik Koşullar III | Çeviri: Hasan Ünder

John Bellamy Foster & Brett Clark – 21. Yüzyılda Marx’ın Ekolojisi | Çeviri: Sevi Emek Önder

Raúl Zibechi: İklim Krizi ve Anti-sistemik Hareketler

Paris Marx – İklim Değişikliği Sorununu Ancak Sınıf Savaşı Durdurabilir | Çeviri: Tual Şekercigil

Carmen Gonzalez – İklim Değişikliği ve Irksal Kapitalizm | Çeviri: Büşra Uyar

Éric Toussaint ve Omar Aziki – Uluslararası Gıda Krizi ve Krizi Aşmak İçin Öneriler | Çeviri: Bartu Şanlı, Burak Bilgiç ve Nuray Turan

Toplumsal Sistem ve Mental Sağlık

Ulus Baker – Hasta Kimdir?

Mark Fisher – Kimse Sıkılmıyor, Her Şey Sıkıcı | Çeviri: Koray Kırmızısakal

Mikkel Krause Frantzen – Bugünü Özgürleştirmek: Depresyonun Politikası | Çeviri: Ayşe Irmak Şen, Enes Köse, Moon

Erdoğan Özmen – Depresyon Politik bir Sorundur Çünkü

Umut Tümay Arslan – Parçalanma ve Toparlanmaya Dair

Aylin Kuryel – Bezgin Ruhlara Kaldıraç

Mark Fisher – İşe Yaramaz | Çeviri: Koray Kırmızısakal

Mark Fisher – Akıl Sağlığı Neden Politik Bir Meseledir? | Çeviri: Koray Kırmızısakal

Cynthia Cruz – Tek Kesin Tedavi, Dünyayı Değiştirmek | Çeviri: Hayrullah Doğan

Jean-Paul Sartre – Hastalıktan Bir Silah Yapın!

Sosyalist Hasta Kolektifi – SHK’nın Tezleri ve İlkeleri”>

Bruce M.Z. Cohen – Endüstriyel Kapitalizm ve Delilik Çeviri: Derya Yılmaz

Kimlik, kültür, hegemonya

Michael Parenti – Kültürel Demokrasi Masalı | Çeviri: Derya Yılmaz

Ulus Baker – Kimliği Yıkıp Parçalamak

Néstor García Canclini – Halk, Gelenek, Modernlik: Popüler Olanın İnşası | Çeviri: Ayşe Boren

Néstor García Canclini – Ulus, Etnisite, Modernleşme: Popüler Kültür Çalışmalarında Antropolojik ve Sosyolojik Yaklaşımlar | Çeviri: Ayşe Boren

Néstor García Canclini – Pasaportları Kim Veriyor? Küreselleşme ve Çokkültürcülük Çağında Uluslar ve Sanat| Çeviri: Derya Yılmaz

Néstor García Canclini – Kayıp Zamanın İzinde | Çeviri: Derya Yılmaz

Razmig Keucheyan – Kültür Savaşı Nedir: Kültürel Hegemonya Kavramının Yanlış Kullanımları Üzerine | Çeviri: Akın Terzi

Raymond Williams – Hegemonya Nedir | Çeviri: Elçin Gen

William Crane – Kapitalizm, Kültür, Kimlik | Çeviri: Ayşe Boren

Marie Moran – Kimlik Kavramının Kültürel Materyalist Bir Tarihi | Çeviri: Ayşe Boren

Michael Rectenwald – Kimlik Politikasındaki Sorun Ne? | Çeviri: Elçin Gen

William Crane –  Kültürel Temellük Kavramındaki Özcülüğü Aşmak | Çeviri: Derya Yılmaz

Mark Fisher – Vampirler Şatosundan Çıkmak | Çeviri: Koray Kırmızısakal

[Söyleşi] Olúfẹ́mi O. Táíwò – Kimlik Politikalarının Faydası ve Faydasızlığı Çeviri: İdil Atabinen

Fabrika Çiftlikleri ve Salgın Hastalıklar

Rob Wallace, Alex Liebman, Luis Fernando Chaves, Rodrick Wallace – COVID-19 ve Sermayenin Çevrimleri | Çeviri: Gamze Boztepe

[Söyleşi] Rob Wallace – Kapitalist Tarım ve Covid-19: Ölümcül Bir Kombinasyon | Çeviri: Gamze Boztepe

Mihnea Tanasescu – Viral Politik Ekoloji | Çeviri: Bermal Küçük

Achille Mbembe – Evrensel Nefes Alma Hakkı | Çeviri: Tuncay Şur

Michael Löwy – Ekolojik Kriz ve Pandemiye Dair Onbeş Tez

Jeff Sebo & Nico Stubler – Pandemi Riskini Azaltmak İçin Fabrika Çiftliklerini Hemen Şimdi Yasaklamalıyız | Çeviri: T. Gizem Soyergin

Uluslararası Ekonomi Hukuku Topluluğu – Covid-19 | Çeviri: Amine Nur Güran

Paul B. Preciado – Koronavirüs ve Biyopolitika I | Çeviri: Haldun Bayrı

Paul B. Preciado – Koronavirüs ve Biyopolitika II | Çeviri: Haldun Bayrı

Manifestolar

Gilles Deleuze – Manifestolar, Akımlar, Yazarlar Üzerine

Anthony Vidler – Komünist Manifesto’dan Avangard Sanata, Edebi Bir Tür Olarak Manifestonun Doğuşu | Çeviri: Ayşe Boren


Oswald de Andrade – Yamyam Manifestosu | Çeviri: Yusuf Enes Karataş


Aaron Swartz – Gerilla Açık Erişim Manifestosu | Çeviri: Işık Barış Fidaner


Emperyalizme Karşı Enternasyonalizm

Bertrand Russell & Albert Einstein – Barış Manifestosu


Sosyalist Hasta Örgütü (SPK) Manifestosu

Orospu Manifestosu

Avrupa Feminist Çalışma Grubu – Feminizm Şimdi | Çeviri: Fethiye Beşir-İletmiş


Tiqqun (Görünmez Komite) –Nasıl Yapmalı? | Çeviri: İnan Mayıs Aru

Emeğin Özyönetimleriyle Kapitalist Devleti Çözen Devrim Olgusu ile Devralınan Kapitalist Devlet Denetimini Güçlendirmeye Dayalı “Devrim” Olgusu Ayrımı Üstüne


Volkan Yaraşır – İşçi Sınıfının Doğrudan Eylem ve Doğrudan Demokrasi Pratiği: Sovyetler (1905-1917)

Ante Ciliga – Lenin Hariç Değil… (1938)

Internationalisme – Rusya Deneyimi: Özel Mülkiyet ve Kolektif Mülkiyet


1917 Rusya Devrimi ve Bolşevik Karşı Devrim – Cem Gök


[PDF] Bolşevikler ve İşçi Denetimi (1917-1921)

Jan – Devrim Üstüne Bir Değini


Dicle Bozdağ – Almanya 1918-1923: Gerçekleşemeyen Konseyler Devrimi

Herman Gorter – Yoldaş Lenin’e Açık Mektup


Otto Rühle – Faşizme Karşı Mücadele Bolşevizme Karşı Mücadele ile Başlar

Otto Rühle – Devrim Bir Parti Meselesi Değildir

Anton Pannekoek – Devlet Kapitalizmi ve Diktatörlük (1936)

Isaac Puente – Liberter Komünizm (1932)

Paul Mattick – Bolşevik Devrimi Başarısız mıydı? (1938)

Murray Bookchin – Konfederalizmin Anlamı

Anton Pannekoek – Dünya Devrimi ve Komünist Taktikler (İki Bölüm) (1920)

Werner Bonefeld – Kesinsizlik ve Toplumsal Otonomi | Çeviri: İlker Kabran

[Söyleşi] Thomas Nail – Deleuze, Guattari ve Zapatismo | Çeviri: Nalan Kurunç

Henri Lefebvre – Bir Özyönetim Sosyolojisinin Öğeleri* | Çeviri: Hatice Pınar Şenoğuz

[Söyleşi] Peter Haumer – 21. Yüzyıl Sosyalizmi: Komünalizm | Söyleşi & Çeviri: Cemalettin Efe

Jérôme Baschet – Zapatista Otonomisi: Eksik Bir Deneyim Mi? (I) | Çeviri: Yusuf Enes Karataş

Jérôme Baschet – Zapatista Otonomisi: Eksik Bir Deneyim Mi? (II) | Çeviri: Yusuf Enes Karataş

Jérôme Baschet – Zapatista Otonomisi: Eksik Bir Deneyim Mi? (III) | Çeviri: Yusuf Enes Karataş

Özsavunma, Karşı Şiddet


Asale Angel-Ajani & Nimmi Gowrinathan – Kadınlar Neden Öldürür? | Çeviri: Özde Çakmak ​​

G. Schelm – Kızıl Ordu Fraksiyonu: Bir Kent Gerillasının Anatomisi

Simon O’Sullivan – Savaş Makinesi ve Bir Örnek Olay Olarak RAF | Çeviri: Eser Kömürcü ​​

Işık Ergüden – 1970’Lİ Yıllar Türkiye’sinden Bir Silahlı Propaganda Deneyimi

[Söyleşi] Işık Ergüden – “Devrimci Şiddet” Üzerine

Slavoj Žižek – Robespierre ya da Terörün ‘İlahi Şiddet’i

Anarşizme İlişkin Birtakım Metinler

David Graeber – Anarşizm Nedir? | Çeviri: Umut Adnan Aydemir

David Graeber – Doğrudan Eylem Nedir? | Çeviri: Umut Adnan Aydemir”

Liberter Komünizm: Bir Giriş ​

Daniel Colson – Nietzsche ve Liberter İşçi Hareketi

Devlet: Bir Giriş ​

Anarşist Komünizm: Bir Giriş ​

Anarko Sendikalizm: Bir Giriş

Konsey Komünizmi: Bir Giriş

Sendikalizm: Bir Giriş

Sitüasyonistler: Bir giriş

Sınıf: bir giriş

Doğrudan Eylem: bir giriş

Nestor Mahno – Devrimci Anarşistin ABC’si | Çeviri: Nisa Durdu

Saul Newman – Postanarşizmin Siyaseti | Çeviri: Kürşad Kızıltuğ

Örgütlenme (Şartlar, Gereklilikler, Sorunlar vb)

David Graeber – Mistik ve Gündelik Komünizm | Çeviri: Kübra Altaytaş & Furkan Üstünbaş

Louis Auguste Blanqui – Kalem ve Kılıç | Çeviri: Derya Yılmaz

Antonio Negri & Michael Hardt – Önderlerin Tümü Nerelere Gittiler? | Çeviri: Akın Emre Pilgir

Saul Newman – Radikal Politika ve Oto-tahakküm Problemi | Çeviri: Doğacan Düğmeci

Jo Freeman – Yapısızlığın Tiranlığı

Özgür Soysal – Dayanışmanın Zemini Olarak Uyuşmazlık

Begüm Özden Fırat – Çuvallayan Dayanışmalar

Demet Ş. Dinler – Örgütleyicinin Zihni Nasıl Çalışır?

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s